Godzina Syna Człowieczego

 Zacisze, Wielki Czwartek 01.04.2010

 

GODZINA JEZUSA, GODZINA SYNA CZŁOWIECZEGO, GODZINA MIŁOSIERDZIA

 

Panie Jezu wielokrotnie zapowiadałeś swoją godzinę męki, śmierci i zmartwychwstania. Proszę Cię, abym mogla zrozumieć, co znaczą dla Ciebie i dla mnie słowa: "Godzina Syna Człowieczego". Proszę Cię, abyś udzielił mi Swojego Ducha Świętego, który uzdolni mnie do modlitwy, bym mogła razem z Tobą czuwać i nie ulec pokusie.

 

Rozważę, co mówił Jezus o Godzinie Syna Człowieczego.

" Na weselu w Kanie Galilejskiej Matka Jezusa mówi do Niego:" Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział:" Czyż to Moja lub Twoja sprawa Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła Godzina Moja?" Wtedy Matka Jego rzekła do sług: " Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie".

" Nadchodzi Godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i w Prawdzie. A takich czcicieli chce mieć Ojciec."

" Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli niektórzy Grecy. Oni to prosili Filipa " Panie, chcemy ujrzeć Jezusa ". A Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła Godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy".

" Jezus powiedział: " Teraz Moja dusza doznała lęku. Cóż mam powiedzieć? Ojcze wybaw Mnie od tej Godziny? Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę Godzinę. Ojcze wsław Twoje Imię". Wtem rozległ się głos z nieba: " Już wsławiłem i jeszcze wsławię".

" Jezus widząc, że nadeszła Jego Godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie do końca ich umiłował".

" Jezus rzekł: " Ojcze nadeszła Godzina! Otocz Swojego Syna chwała, aby Syn Cię nią otoczył i aby mocą władzy udzielone Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś."

" Kiedy Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:

" Niewiasto, oto syn Twój ". Następnie rzekł do ucznia: " Oto Matka Twoja ". I od tej Godziny uczeń wziął Ją do siebie ".

 

Panie Jezu Ty chcesz, abym w tej Godzinie: czuwała z Tobą,oddawała cześć Ojcu w duchu i w Prawdzie, uwielbiała Imię Boga i Twoje, przyjęła z miłością moich bliźnich, pragnęła życia wiecznego z Tobą, przyjęła Twoją Matkę do siebie.

Jezu, Ty mnie znasz, Ty wszysto wiesz. Zmiłuj się nademną w tej Godzinie, Godzinie Miłosierdzia. Amen

 

Cytaty z Ewangelii Sw. Jana