mozaika ZAPRASZAMY

do kościoła Świętej Rodziny w Warszawie ul. Rozwadowska 9/11

29 września 2020 (wtorek)

19.00 - Msza święta
20.00 - Koferencja

Dyżur liturgiczny pełnią uczestnicy rekolekcji w Białogórze.

Informacje

 

Książka "Zawierzyć Miłosierdziu. Głębia przyzywa głębię"

W Licheniu została zaprezentowana nowa książka pt: "Zawierzyć Miłosierdziu. Głębia przyzywa głębię". Książka zawiera pierwsze trzy zeszyty naszego Ruchu. Została przygotowana przez zespół kapłanów i świeckich z RRN pod kierunkiem ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Uzyskała zgodę Konferencji Episkopatu Polski na rozpowszechnianie w RRN i w Kościele. Książka jest podstawą do prowadzenia spotkań parafialnych w Ruchu. Można będzie ją nabyć na spotkaniach diecezjalnych na Zaciszu.
Cena wynosi 15 zł. Dochód ze sprzedaży książek w całości jest przeznaczony na potrzeby Kościoła w Libanie.

.

Dni Skupienia dla Środowiska Medycznego
W dniach 16 - 18 pażdziernika 2020 zapraszamy na Dni Skupienia Środowiska Medczasie ycznego.
Temat Dni Skupienia: "Zbawcza wartość cierpienia"
Zgłoszenia przyjmuje Anna tel: 691 557 495
więcej informacji w zakładce MEDYCY

Spotkania grup RRN w roku formacyjnym 2020/2021

Zakończyliśmy wakacje i z Bożą pomocą rozpoczynamy nowy rok pracy formacyjnej. Mamy możliwość spotykania się w grupach dzielenia – oczywiście z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych i respektując zalecenia księży proboszczów. Zachęcamy, aby – na ile to możliwe – korzystać z daru wspólnoty, oczywiście z zachowaniem należytej roztropności i według osobistego rozeznania. Poniżej proponowany tekst na II spotkanie parafialne z książki "Zawierzyć Miłosierdziu. Głębia przyzywa głębię".

 

Zaufać i pozwolić Bogu działać - tekst na spotkanie III

Nie trzeba się obawiać Aktu ofiarowania się Miłości Miłosiernej – mówiła z mocą [św. Teresa] – bo przez ten Akt można oczekiwać tylko miłosierdzia. Niemniej – dodała – ten Akt domaga się dobrej woli i wspaniałomyślności.

Akt oddania się Miłości Miłosiernej jest istotnym elementem „małej drogi”. Ci, którzy tę drogę wybierają, będą stopniowo poznawali coraz pełniej jego znaczenie. Złożenie tego Aktu jest modlitewnym wyrazem naszego pragnienia przyjęcia do swego serca całej miłości Boga, jaką On pragnie nam okazać, tej miłości, która najpełniej objawiła się przez mękę i śmierć Chrystusa. Ta niepojęta Boża miłość uobecnia się w sposób szczególny w czasie każdej Mszy św. Ale i dziś tak często bywa wzgardzona. Tak mało cenimy sobie Mszę św. i tak brak z naszej strony odpowiedzi na tę pełnię Chrystusowej miłości, jaką On okazuje nam w czasie Najświętszej Ofiary. Dlatego Bóg wciąż oczekuje na dusze, które, oddając się na całopalną ofiarę Jego Miłości Miłosiernej, staną się otwarte na przyjęcie jej bezmiaru. Bóg oczekuje od nas odpowiedzi, a jedyną pełną odpowiedzią na Jego miłość jest takie nasze otwarcie na Niego, by mógł On ukształtować nas na wzór swojego Syna.

Złożenie takiego Aktu jest czymś bardzo ważnym, ponieważ w ten sposób wyrażamy Bogu naszą wolę. Bez tego Bóg, szanując naszą wolną wolę, nie mógłby zrealizować swoich pragnień wobec nas. Tym, że jesteśmy słabi i grzeszni, i że takie oddanie przerasta nas, nie powinniśmy się zniechęcać. Oddając się Miłości Boga, oddajemy się w ręce naszego ukochanego Ojca; z dziecięcą ufnością powierzamy się Jego Sercu, by uczynił z naszym sercem, co zechce. Mówiąc o takiej ufności Bogu, Teresa wyznaje:

Spodobało się Jezusowi wskazać mi jedyną drogę, która wiedzie w sam Boski żar; tą drogą jest zaufanie małego dziecka, które bez obawy zasypia w ramionach swojego Ojca.

Bóg oczekuje od nas nade wszystko takiej dziecięcej ufności. Wtedy będzie On mógł ukształtować w pełni nasze dziecięctwo Boże, będzie mógł ukształtować w nas prawdziwy i pełny obraz dziecka Bożego na wzór Jedynego Syna Jezusa Chrystusa,

Św. Teresa złożyła swój Akt oddania się Miłości Miłosiernej przez pośrednictwo Maryi, przez pośrednictwo Tej, której Bóg mógł oddać się całkowicie, którą mógł umiłować całą swoją miłością, bo Ona otworzyła się na nią najpełniej. Trzeba, byśmy i my wzywali pośrednictwa Maryi, bo tylko Ona, znając najlepiej pragnienia Serca swojego Syna, może otworzyć nas w pełni na niezmierzone skarby Jego czułości.


.

Książka ks. Tadeusza Dajczera - Rozważania o wierze w wersji elektronicznej:
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/rozwaz_wiara_00.html

Prośby o modlitwę
aby zgłosić swoją prośbę o modlitwę proszę zadzwonić pod numer: 793 730 515 


Prośba o modlitwę w intencji Pauliny i Anny oraz ich rodzin o wszelkie potrzebne łaski.

 

Prosimy o modlitwę za 8 - letniego  Maksymiliana Bednarczyka, syna Marcina i Ingi, a wnuczka Grzegorza i Ingi Siwaków. U Maksymiliana wykryto poważną chorobę i prowadzone jest intensywne leczenie. Prośmy o łaskę ufności Bożej Miłości dla rodziców Maksymiliana.

Prosimy o modlitwę za śp. Piotra Sztajerwalda, Piotra Sawickiego, śp. Marię Kuleczko, śp. Marka Kopeć, śp. Wiesię Konstantyn, śp. Elę Ożdżeńską, śp. Sławka Dorociaka i śp. Tomka Wilanda oraz nasze siostry i braci z RRN, którzy w ostatnim czasie odeszli do Pana.

Za prześladowanych chrześcijan, którzy gorąco modlą się do Jezusa.
Aby obejrzeć nagrania naciśnij kursorem poniższe linki:

  https://www.youtube.com/watch?v=-XEY_m4D3sE                                 

  https://www.youtube.com/watch?v=W4x83NmFvpY   

  https://www.youtube.com/watch?v=4r3K0XvFyu8      

  https://www.youtube.com/watch?v=NPDvZP0Q4NE&;index=12&list=RDk8a6rfi-iWYśp