Św. Jan Maria Vianney - myśli na adorację

 

                                                                                                                         Wołomin 19.08.2009

ŚW. JAN MARIA VIANNEY – MYŚLI NA ADORACJĘ

            Jezus jest w tabernakuluum, aby nas pocieszać, a więc powinniśmy Go często odwiedzać. Oddajmy chociaż kwadrans, by przyjść się modlić, adorować Go, przepraszać za wszystkie zniewagi jakich doznaje.

            Kiedy jesteśmy przed Najświętszym Sakramentemu zamykajmy oczy, a otwierajmy nasze serca. Pan Bóg pierwszy ofiaruje nam swoje serce.

            Pan Bóg domaga się od nas modlitwy, dlatego, że pragnie naszego szczęścia, a szczęście można uzyskać właśnie przed Jego obliczem. Kiedy przychodzimy do Niego, pochyla się nad nami i słucha jak ojciec swego dziecka.

            Wszystkie dobre dzieła razem wzięte nie dają się porównać z Najświętszą ofiarą Mszy świętej, gdyż one są dziełami ludzkimi, zaś Msza święta jest dziełem Boga.

            Trzeba poświęcić conajmiej kwadrans, aby dobrze przygotować się do Mszy świętej. Uniżajmy się przed Panem Bogiem, tak jak On głęboko uniża się w Sakramencie Eucharystii.

            Wiadomo kiedy dusza godnie przyjęła Najświętszy Sakrament. Jest pokorna, cicha, miłosierna i skromna, jest w zgodzie ze wszystkimi, zdolna do ofiar.

            Kiedy nie możemy pójść do kościoła, zwracajmy się sercem w stronę tabernakuluum. Pana Boga nie powstrzyma żaden mur. Wtedy wystarczy pragnienie przyjmowania komunii świętej.

            Nie mówcie, że nie jesteście godni komunii, to prawda, że nie jesteście jej godni, ale jej potrzebujecie. Bóg dał komunię świętą ze wzglęgu na wasze potrzeby.

            O kapłanie powinniśmy mówić:

                    To ten, który przywrócił mi dziecięctwo Boże i otworzył niebo przez chrzest.

                    To ten, który oczyścił mnie z grzechów.

                    To ten, który daje pokarm mojej duszy.

Kiedy widzimy kapłana myślmy o Jezusie.

                                                                                                       Wybór cytatów: Iwona Witwicka