Święta Faustyna Kowalska - myśli do adoracji

Pieśń:     Miłosierdzia pragnę, miłosierdzia łaknę.

Miłosierdzia ożywiającego, miłosierdzia Twojego. /3x/

 

80 lat temu, 22 lutego 1931 roku, Pan Jezus ukazał się do siostrze Faustynie Kowalskiej i powiedział:

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu ufam Tobie, Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swojej chwały   /Dz. 47/

Pieśń:   j. w.

 

„Córko moja, jeżeli przez Ciebie żądam od ludzi czci dla mojego miłosierdzia, to ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie moje. Żądam od Ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić.”                    /Dz.742/

Pieśń:   j. w.

 

„Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim:
pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu.”   /Dz.742/

Pieśń: j. w.

 

„Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom, on ma przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków.” /Dz.742/

Pieśń: j. w.

 

 

 

 

Panie Jezu, dziękujemy Ci za tę wspaniałą wiadomość o zakończeniu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Jana Pawła II i wyznaczeniu terminu jego beatyfikacji na dzień 1 maja w Rzymie. Prosimy Cię za jego przyczyną tą modlitwą, którą często w ostatnich latach odmawialiśmy:

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.
On zawierzając się całkowicie Twojemu Miłosierdziu i Matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy
(... w ciszy przedstawić swoją prośbę...) z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych.
Amen.

 

Prosimy Cię Panie Jezu również w intencjach Ojca świętego Benedykta XVI:

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga…