Św Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) - myśli do adoracji

 

 

  1. Miłość Chrystusa nie zna granic, nie kończy się nigdyPan przyszedł na świat dla grzeszników, nie dla sprawiedliwych, i jeśli Jego miłość naprawdę żyje w nas, powinniśmy robić to, co On: wyruszyć na poszukiwanie zagubionej owcy 

 

Im ktoś głębiej zanurzył się w Bogu, tym więcej musi wychodzić poza siebie, a

wchodzić w świat, by mu nieść życie Boże.

 

Uwielbiam Cię, Jezu. Kochasz mnie miłością, której nie przeszkadzają moje grzechy, niewierności i zdrady. Wiesz, jak bardzo pragnę być blisko Ciebie i dla mnie zostałeś w Najświętszym Sakramencie. Spraw, żeby zawsze żyła we mnie Twoja miłość.

  1. Jedynie w miłości ma Bóg upodobanie.Przed Jego obliczem niczym wszystkie nasze dzieła i trudy. Nie możemy Mu nic dać, bo On niczego nie potrzebuje, ani pragnie.

  2. Miłość będzie naszym życiem wiecznym i już tu musimy do niej zbliżyć się tak, jak to tylko możliwe. Jezus stał się człowiekiem, aby dla nas być drogą.

Jezu, nie potrafię Cię kochać. Mogę tylko przyjmować Twoją miłość. Ty zawsze czekasz na mnie w tabernakulum i cieszysz się kiedy jestem przy Tobie. Jezu, potrzebuję Twojej siły, Twojego pocieszenia i Twojej miłości.

  1. Ten, kto przylgnął do Chrystusa, przetrzyma i przetrwa nawet różnego rodzaju noce, podczas których ludzkiemu sercu wydaje się, Bóg się oddalił i pozostawił je w opuszczeniu. Dlatego w każdej okoliczności, nawet tej najtrudniejszej, trzeba mówić: "Bądź wola Twoja!".

Jezu, tylko Ty znasz moje rany, te miejsca mojej duszy, których sama nie znam, i tylko Ty, tak naprawdę wiesz, jaka jestem. Dziękuję Ci, że pozwalasz mi być blisko siebie i ciągle obdarzasz swoją miłością.

  1. "Każda prawdziwa modlitwa jest modlitwą Kościoła. Każda prawdziwa modlitwa czegoś w Kościele dokonuje. Czym stałaby się modlitwa Kościoła, gdyby nie była wzajemnym oddaniem się Tej, która wiele ukochała, i Boga, który sam jest Miłością".

Jezu, Ty nieustannie wstawiasz się za mną do Ojca, który nigdy nie odrzuca Twojej prośby. Mojej modlitwie brakuje pokory, ufności i wytrwałości. Spraw, Jezu, żebym potrafiła modlić się tak, jak tego oczekuje Twój Ojciec.

  1. Najpewniejszą drogą osiągnięcia zjednoczenia z Bogiem jest czynić wszystko, co w naszej mocy, aby stać się opróżnionym naczyniem na łaskę Bożą.