Pokłon Mędrców ze Wschodu

Pokłon Mędrców ze Wschodu

Adoracja 21 styczeń 2014 r. Zacisze

1. Gdy Mędrcy ze Wschodu ujrzeli gwiazdę, bardzo się rozradowali.
Mędrcy ze Wschodu zainspirowani przez Ducha Świętego wyruszyli w swą życiową podróż, aby nowo narodzonemu Królowi oddać pokłon. My także wyruszamy w duchową podróż, aby otworzyć swoje serca  przed Tobą, Panie Jezu.
Prosimy Cię, Duchu Święty, aby Twoje światło prowadziło nas do Umiłowanego Syna Ojca, abyśmy i my oddali Mu pokłon. Blask Twojego światła cieszy nas, tak samo, jak blask gwiazdy uradował Mędrców. Tak jak ich, prowadź nas.
Pieśń: Jakaż to gwiazda błyszczy na Wschodzie.

2. Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon.
Mędrcy porzucili prowadzenie gwiazdy i zaczęli kierować się własną logiką. Myśleli, jeżeli król, to pewnie znajdziemy Go w bogatym mieście i w pałacu królewskim.
Prosimy Cię Duchu Święty, oczyszczaj nasze serca, pomóż porzucać własne utarte schematy myślenia, a odkrywać wolę Bożą i wypełniać ją.
Pieśń: Jezu Tyś jest światłością mej duszy.

3. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok.
Duch Święty objawił przed wiekami wybranemu narodowi fakt i miejsce narodzenia Mesjasza. A mimo to, narodzenie Jezusa przeraziło Jerozolimę, zamiast wywołać radość i chęć zobaczenia Pasterza Izraela.
Duchu Święty prowadź nas, aby imię Jezusa, prawdziwego Pana i Zbawiciela nie wywoływało w nas lęku i strachu, ale radość i chęć spotkania się Nim. Duchu Prawdy naucz nas stawać w prawdzie, że Jezus jest najważniejszy.
Pieśń: Mędrcy świata, monarchowie.

4. Gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szla przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.
Światło gwiazdy nie przestało świecić, ani nie osłabło mimo, że ludzie pobłądzili. Z powodu ludzkiego błędu lub grzechu światło Ducha Świętego nie słabnie, ani nie zanika, lecz tym mocniej świeci, aby na nowo odkryć drogę do Jezusa.
Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że oświecasz drogę naszego życia.
Pieśń: O, gwiazdo betlejemska.

5. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego Maryją, upadli na twarz i oddali Mu pokłon.
Mędrców ze Wschodu gwiazda zaprowadziła do betlejemskiego domu Świętej Rodziny. Μy także klękamy przed Tobą Panie, aby oddać Ci pokłon i adorować Ciebie wraz z Maryją i Józefem.
Wstawiaj się za nami Duchu Święty, kiedy modlimy się i adorujemy Pana Jezusa.
Pieśń: Przed Maryją stają społem. (cd. Mędrcy świata, Monarchowie)

6. A otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
Mędrcy ze Wschodu ofiarowali Jezusowi swoje dary. Panie Jezu, od nas  oczekujesz:
- modlitwy nieustannej i wytrwałej,
- wiary, choćby, tak małej, jak ziarnko gorczycy,
- miłości bliźniego, bo wtedy wszyscy poznają, żeśmy Twoi,
- miłosierdzia bardziej, niż ofiary,
- przyznania się do własnej grzeszności, jak celnik,
- pełnienia woli Ojca, bo wtedy staniemy się Twoimi braćmi i siostrami,
- przyjęcia Maryi za swoją Matkę, bo takie było Twoje pragnienie, gdy umierałeś na krzyżu.
Dopomóż nam Duchu Święty, abyśmy takie duchowe dary składali Jezusowi.
Pieśń: Ojcze chwała Tobie, swe życie składam Tobie.

(cytaty z Ewangelii wg św. Mateusza 2,1 - 12)