Droga Krzyżowa 2016

Droga Krzyżowa została odprawiona 1 marca 2016 w czasie wtorkowego spotkania diecezjalnego.

WSTĘP

Panie Jezu, Królu Miłosierdzia, w czasie Drogi Krzyżowej okazujesz swoją miłość, poruszając serca mijanych osób i nasze serca. Twoje Miłosierdzie odwołuje się do uśpionej i znieczulonej dobroci każdego z nas, przemieniając nas od wewnątrz.

Okazując nam miłosierdzie wzywasz do naśladowania Ciebie przez pełnienie uczynków miłosierdzia względem ciała i względem duszy. One kształtują nasze sumienia.

Wrażliwe sumienie pozwala nam rozpoznawać nasze niewierności i za nie żałować, przestrzega przed pokusami i przynagla do pełnienia woli Bożej. Jest światłem na drodze naszego życia.

 

STACJA 1

PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

(grzesznych upominać)

Człowiek sądzi Króla Miłosierdzia. Arcykapłani domagają się wyroku śmierci. Stosują naciski osobiste i polityczne. Piłat pod ich presją ma wydać wyrok. Próbuje znaleźć argument uzasadniający werdykt. Jezus widząc uwikłanie namiestnika rzymskiego w grzesznym układzie porusza jego sumienie mówiąc o tym, skąd jest Jego Królestwo, o jedynej prawdzie, która nie zależy od okoliczności, mówi skąd pochodzi władza i kto ponosi największą odpowiedzialność. Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić.

Panie, kiedy podejmowana jest decyzja o Twoim życiu lub śmierci, pochylasz się z miłosierdziem nd swoim sędzią, wyjaśniasz i upominasz, aby zrozumiał swój błąd i nawrócił się.

Panie, dopomóż nam w patrzeć Twoimi oczami na naszych bliźnich, abyśmy z taką samą delikatnością, jakiej doświadczamy od Ciebie, poruszali sumienia innych.

STACJA 2

PAN JEZUS PRZYJMUJE KRZYŻ

(nieumiejętnych pouczać)

Król Miłosierdzia przyjmuje krzyż, który stał się znakiem rozpoznawczym dla milionów Jego przyszłych naśladowców. Bez tego znaku inaczej wyglądałaby historia świata i nasza osobista. Nie byłoby męczenników za wiarę i prawdę, nie byłoby osób poświęcających się dla dobra innych. Nie byłoby tych, co ofiarują Tobie swoje zmęczenie, choroby i słabości na przebłaganie za grzechy swoje i całego świata. Każdy myślałby tylko o swojej wygodzie i korzyściach. Biedny i słaby stałby się balastem i nie potrzebnym kosztem.

Panie, przymując krzyż pouczyłeś nas nieumiejętnych, że nasze życie powinno obfitować w ofiary i dobre uczynki, które będą innych pobudzać do naśladowania Ciebie.

Przepraszamy Cię, że nie potafimy przyjmować naszego krzyża.

STACJA 3

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ PIERWSZY

(urazy chętnie darować)

Ewangelie nie mówią, ile ważył krzyż, pod którego ciężarem upada Król Miłosierdzia. Nie mówią, ile uderzeń padło na ciało Skazańca. Nie mówią, jakich urazów doznał, ile krwi stracił. A przede wszystkim, ile niesprawiedliwych słów padło, ile przekleństw i szyderstw. Ilu sprawiedliwych potępiło Go, ilu przyjaciół odwróciło się od Niego, ilu jeszcze zaparło się, oprócz Piotra.

Jezus nie chował do nikogo urazy, bo jest Królem Miłosierdzia i przebacza swoim winowajcom. To daje mu siłę do tego, by podnieść się, stanąć przed wszystkimi i powiedzieć Ojcu: Przebacz im, jako i Ja im przebaczam.

Panie, przepraszamy Cię, za brak przebaczenia naszym winowajcom.

STACJA 4

PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

(strapionych pocieszać)

Na swojej drodze Król Miłosierdzia spotyka Matkę Miłosierdzia, która swoim współczującym sercem ogarnia cierpiącego Syna. Razem z Nim składa swoją ofiarę Bogu Ojcu. Matka Miłosierdzia nie wypowiada żadnego zbytecznego słowa, lecz wchodzi w sam środek cierpienia Jezusa, aby zapalić w Nim płomień nadziei. Maryja jest Matką wszystkich ludzi i daje nadzieję sercom strapionym, przygnębionym i zbolałym. Kto spotkał Maryję otrzymuje nowe siły do życia, pokonania trudności i odnajduje Boga, Ojca wszelkiego pocieszenia.

Panie, Ty potrzebowałeś pocieszenia Maryi. Pozwól nam uznać, że my także potrzebujemy Jej pocieszenia, aby z miłością innych pocieszać.

Przepraszamy Cię za to, że pozostawiamy samotnymi naszych bliźnich.

STACJA 5

SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ PANU JEZUSOWI

(podróżnych w dom przyjąć)

Droga krzyżowa Króla Miłosierdzia prowadzi do Domu Ojca. Ta droga przecięła się z drogą Szymona, który wracał zmęczony po pracy do domu. Bóg czekał na człowieka na skrzyżowaniu dróg, aby stworzyć Dom Spotkania ze splecionych ramion i pomocnych dłoni. Zaskoczony Cyrenejczyk pomimo wcześniejszego oporu, dał miejsce w swoim sercu, gdzie Jezus mógł odpocząć i poczuć braterską jedność.

My też niespodziewanie spotykamy ludzi, których nie od razu akceptujemy, a którzy potem okazują się niezwykle ważni w naszym życiu. Staropolskie przysłowie mówi: „gość w dom, Bóg w dom”. Nie trzeba się bronić przed spotkaniami z nieznanym gościem, zamykać się we własnym sprawdzonym gronie. Bóg czasem posyła nowego człowieka, by przez niego dać nam Siebie, dodać sił.

Panie, przepraszamy Cię za wszystkie sytuacje, kiedy przyjmujemy Cię niechętnie, a może nawet wrogo.

STACJA 6

WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI

(chorych nawiedzać)

Weronika okazuje miłosierdzie Królowi Miłosierdzia. Czyn zaskakujący Jezusa w swej bezinteresowności, odwadze i prostocie. Jezus powiedział: „błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. On przygotował wielką nagrodę dla tych, którzy pomagają chorym, zranionym, starszym. Takie czyny miłosierdzia dają poczucie bliskości, bezpieczeństwa i zrozumienia.

Ile znaczy okazana miłość, zrozumiemy wtedy, kiedy sami będziemy potrzebować pomocy. Za najmniejszy gest miłosierdzia będzie wdzięczny Jezus, który w nas mieszka.

Panie, przepraszamy Cię za opieszałość w świadczeniu dobra i za brak wdzięczności wobec naszych dobroczyńców.

STACJA 7

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ DRUGI

(krzywdy cierpliwie znosić)

Bóg Miłosierdzia zawstydza swoją cierpliwością. Ile razy można darować krzywdy? Każdy człowiek ma swoją granicę, poza którą traci cierpliwość i nie chce już więcej przebaczać. Za to Boże miłosierdzie jest nieograniczone. Ile razy nam Jezu przebaczałeś? Ile razy dawałeś szansę? Ile dawałeś łask, które zmarnowaliśmy? Ile razy „okopywałeś nasze drzewa” licząc na to, że wreszcie przyniesiemy upragnione owoce świętości?

Co możemy zrobić upokorzeni własnym grzechem? Prosić o łaskę cierpliwości w znoszeniu krzywd i niesprawiedliwości ze strony bliźnich. Uznać, że za niewierność słusznie należą się nam te przykrości.

Panie, naucz nas odpłacać dobrem za zło.

STACJA 8

PAN JEZUS UPOMINA PŁACZĄCE NIEWIASTY

(wątpiącym dobrze radzić)

Jerozolimskie kobiety płakały nad losem skazanego na śmierć Króla Miłosierdzia. Trzeba płakać, kiedy miłosierdzie jest odrzucone i wyśmiane. Jednak Jezus nie chce byśmy tylko narzekali na brak miłosierdzia, lecz sami zaczęli miłosierdzie realizować.

Świat miłosierdzia zaczyna się w domu. Tu kształtują się postawy miłości bliźniego, które mogą przemieniać świat. One zaowocują w następnych pokoleniach „kwiatami” sprawiedliwości i pokoju, naprawią nasze rodziny, naszą ojczyznę.

Panie, przepraszamy Cię za wszystkie niemiłosierne uczynki, które niszczyły nas i nasze rodziny.

STACJA 9

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ TRZECI

(głodnych nakarmić)

Ostatni upadek Króla Miłosierdzia jest modlitwą skierowaną do Boga, za tych, do których nie przemawiają już słowa, którzy nie przyjmują pouczeń, jakimi powinni być, ale pragną ujrzeć ludzi żyjących uczynkami miłosierdzia. Widząc taki przykład, zadziwieni mówią: patrzcie, jak oni się miłują i chcą postępować podobnie.

Przykład życia miłością jest „chlebem” dla ludzi, którzy nie wiedzą, że są głodni, nie wiedzą, że mogą być świętymi.

Panie przebacz nam, kiedy nasze postępowanie nie pociąga innych do Ciebie, a nawet jest antyświadectwem.

STACJA 10

OBNAŻENIE Z SZAT PANA JEZUSA

(nagich przyodziać)

Poraniony Król Miłosierdzia został pozbawiony ubrania. Procedura ukrzyżowania przewidywała takie metody, aby więzień czuł się upokorzony i pozbawiony wszystkiego. Jezus idąc przez ziemię widział poranionych przez szatana ludzi. Leczył ich swoim przebaczeniem i ubierał w szaty miłosierdzia, by mogli się czuć, jak ukochane córki i synowie Ojca.

Tego przywileju otrzymywania nowych szat dostępujemy w czasie sakramentu pokuty. Wtedy odzyskujemy blask dzieci Bożych.

Panie, często nie ceniliśmy sakramentu pokuty i nie szanowaliśmy kapłanów. Taką postawą zniechęcaliśmy innych do spowiedzi. Przepraszamy Cię, jeśli przez nas nie mogłeś przytulić do Siebie „obdartych z szat i zziębniętych grzeszników”.

STACJA 11

PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

(więźniów pocieszać)

Po wyczerpującej drodze cierpienia rozciągnięto Ciało Króla Miłosierdzia na belkach krzyża, przybijając ręce i nogi. Jednak to, nie odebrało Jezusowi możliwości pełnienia misji. Na krzyżu stał się jeszcze bardziej widocznym znakiem miłosierdzia. Obok Niego taki sam los dzieliło dwóch więźniów. Jednen z nich skruszony prosił, aby Jezus wspomniał na niego, gdy będzie w swoim Królestwie. Zapewnienie Jezusa, że już dziś łotr znajdzie się z Nim w raju, do dziś nas bulwersuje.

Wydaje się nam, że na miłosierdzie trzeba zasłużyć. Ciągle nie wierzymy, że wystarczy przyznać się do własnych win i ze skruchą prosić Jezusa o przebaczenie, a On natychmiast udzieli łaski Miłosierdzia.

Panie, zbawiający wszystkich skruszonych więźniów grzechu, wybacz nam niedowiarstwo.

STACJA 12

PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

(spragnionych napoić)

Umierający Król Miłosierdzia zawołał: PRAGNĘ... i nie dokończył zdania. Ludzie źle zrozumieli Jego wołanie i podali to, o co nie prosił. To wołanie pobudza do refleksji. Czego pragnął osamotniony, cierpiący Jezus? Takie pytanie zadawali sobie zakochani w Nim święci ludzie.

Czego teraz pragnie Jezus? On pragnie nas, naszej miłości i oddania. Boli Go obojętność. Usłyszeć słowo PRAGNĘ w sercu to wielki Boży dar. Usłyszeć i zrozumieć, kim Jezus chce być dla nas. Chce być miłością naszego życia. Kim my mamy być dla Niego? Mamy być Jego posłańcami do każdego człowieka. Mamy świadczyć słowem i czynem o Jego miłosierdziu. Mamy dzielić się miłością wypływającą z Jego serca, zaspakajając w ten sposób Jego wielkie pragnienie. Pragnienie zbawiania dusz.

Panie Jezu przepraszamy Cię, za naszą obojętność na Twoje wołanie.

STACJA 13

ZDJĘCIE Z KRZYŻA PANA JEZUSA

(umarłych grzebać)

Martwego Króla Miłosierdzia zdejmują z krzyża. Tylko na chwilę dają Matce przytulić Syna. Nieumyte ciało zawijają w płótno. Nie ma czasu na namaszczenie olejkiem. Pośpiesznie przygotowywany jest pogrzeb. Składają ciało Jezusa w nowym w prawdzie grobie, ale bez wartości, bo znajdującym się w pobliżu publicznego miejsca straceń. Wszyscy się śpieszą na Święto Paschy. Sprawa Jezusa jest zamknięta. Życie ma swoje prawa. Może po świętach da się coś zrobić, na co nie było czasu. Może po świętach pomyślą, co się wydarzyło.

Jak żegnamy zmarłych? Czy wierzymy, że zaraz staną przed obliczem Boga. Czy przyzywamy Miłosierdzia Bożego, którego teraz najbardziej potrzebują? Czy oddajemy ich w ramiona Matki Miłosierdzia? Oni potrzebują naszej modlitwy, przebaczenia win i wad. Potrzebują miłosierdzia, gdy będziemy oceniać ich życie.

Panie, przebacz nam brak miłosierdzia wobec zmarłych.

STACJA 14

PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

(modlić się za żywych i umarłych )

Król Miłosierdzia przebywa w grobie. Nie ma przy Nim nikogo, oprócz strażników trzymających wartę. Żołnierze byli bardziej byli posłuszni rozkazowi Piłata, niż uczniowie słowu Jezusa, tyle razy zapowiadającego zmartwychwstanie. Kto oczekuje na Jezusa? Nawet w chwili zwycięstwa nad śmiercią jest samotny.

Śmierć człowieka zmusza do refleksji. Co się z nim stanie, gdy umrze. Jedni oczekują na spotkanie z Panem. Niektórzy myślą, że po śmierci nie ma nic. Inni odpychają od siebie tę myśl, chcąc wygodnie korzystać z życia.

Po śmierci każdy spotka Zmartwychwstałego i już będzie wiedział, że to jest Jezus. On zapyta o wypełnianie uczynków miłosierdzia wobec Niego. Jedni zmartwychwstaną do życia i będą zadziwieni tym, ile razy spotykali Pana pomagając potrzebującym pomocy. Inni zmartwychwstaną ku potępieniu, bo nie rozpoznali Jezusa w tych, co bezskutecznie prosili o miłosierdzie. Za człowiekiem, który idzie na Sąd Boży pójdą jego czyny i będą o nim świadczyły przed Bogiem Miłosierdzia.

Panie Jezu, prosimy Cię, za wszystkimi, którzy w Ciebie nie wierzą, abyś im dał łaskę wiary. Aby spotkali i pokochali Ciebie.

Panie Jezu, prosimy Cię, za wszystkimi zmarłymi, abyś przyjął ich do swojego Królestwa.

ZAKOŃCZENIE

Panie Jezu, zmiłuj się nad nami, przebacz nam niewierności i grzechy przeciwko miłości bliźniego. Dopomóż nam pełnić uczynki miłosierdzia i przemieniaj nasze dusze. Maryjo, Matko Miłosierdzia, wspieraj nas w kształtowaniu wrażliwego sumienia.

 

 

Rozważania przygotowała: Elżbieta Myśliwiec