Jezus moim Królem i Panem. Adoracja z 15.11.2016

Zacisze, 15 listopada 2016

Jezus Chrystus moim Panem i Królem

Wstęp:

Panie Jezu, przyjęcie Ciebie za Pana i Króla jest aktem wielkiej wagi, niosącym za sobą poważne konsekwencje i zobowiązania. Chcemy Ciebie przyjąć z miłością i dobrowolnie, w pełni przekonani o słuszności podjętej decyzji.

Ciebie Maryjo prosimy, abyśmy przyjęli Jezusa podobnie, jak Ty Go przyjęłaś.

Poszanowanie Osoby Jezusa i słuchanie Go

Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz... niech się święci imię Twoje! Panie Jezu, Ty w swoim Kazaniu na Górze uczysz prosić Ojca o sprawy najważniejsze. Po pierwsze mamy czcić Boga. Ty jesteś Święty i chcesz, byśmy też byli swięci.

Jestem wybrany przez Ciebie, aby żyć blisko Ciebie. Chcę Ciebie słuchać i szanować. Ufasz mi, i ja chcę Tobie ufać. Chcę słuchać twojego Słowa pochodzącego z kart Pisma Świętego i z ust Kościoła. Chcę być posłuszny Twoim natchnieniom i kochać Ciebie.

Jezu, Ty jesteś moim Królem i Panem, chcę wiernie Ci służyć.

Poddanie Jezusowi własnej woli

Modlimy się: Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Twoją wolę chcemy najpierw rozpoznać, szukać jej codziennie w modlitwie, prosić Cię o światło, aby ją wypełniać jak najgorliwiej.

Panie, jakże często buntuję się przeciwko Tobie i po swojemu prowadzę swoje sprawy.

Jezu, chcę byś był moim Królem, chcę z góry zgodzić na Twoją wolę, akceptować z dziękczynieniem, niezależnie jaką się okazuje. Chcę podpisaćin blanco- na pustej karcie - zgodę na wszystko, co zechcesz mi wpisać do wykonania.

Panie, mój Królu, daj mi łaskę poddania się Twojej woli.

Rezygnacja z przywiązań

Prosząc „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, błagamy o to, co najbardziej niezbędne dla nas. Chleb powszedni to Chleb Eucharystyczny, który prawdziwie umacniania, a wszystko inne, to sprawy dodatkowe, z których część zamieniamy w przywiązania.

Dopomóż mi, abym odwracał się od bożków przywiązań, a zwracał do Ciebie Jezu, do żywego Boga, tu obecnego i bym jednoczył się z Tobą.

Panie, pozwól mi rozpoznać moje przywiązania, silniejsze od miłości do Ciebie, które zabierają mi czas i przez które Cię znieważam; przywiązania, z którymi jest mi wygodnie, z którymi nie walczę.

Daj mi Panie pragnienie i wolę rezygnacji z przywiązań do złego, pragnienie nawrócenia.

Przyjęcie oczyszczeń

Prosimy: ...i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Panie, Ty wiesz, jacy jesteśmy słabi. Ty nam przebaczasz i podnosisz nas, a my tak łatwo wracamy do grzechu.

Potrzebuję przylgnięcia do Ciebie, a jeśli nie umiem zrezygnować ze swoich złych przyzwyczajeń, Ty sam oczyszczaj mnie. Potrzebuję Twojego oczyszczenia. Panie Jezu, wyrzekam się złego ducha, jego spraw, jego przywiązań. Poddaję się Twojemu działaniu.

Panie, daj mi łaskę zgody na Twoje oczyszczenia, dla uzdrowienia mojej duszy.

Rozważania przygotował Tomasz Kosko