Wiara i czyn. Adoracja 22.02.2017

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Wołomnin, 22 lutego 2017

Podobny obraz

Krzyż jako drzewo życia - mozaika z bazyliki św. Klemensa w Rzymie

Pieśń: Jak łania

Wstęp

Bądź pochwalony Panie Jezu. Wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w tym Najświętszym Sakramencie. Przychodzę do Ciebie, ja człowiek grzeszny i pragnę, abyś pozwolił mi stanąć w prawdzie, abym mogła zobaczyć, jak bardzo obrażam Cię swoją niewiarą i prosić, abyś mnie podniósł i umocnił. Wiara jest łaską, więc proszę Cię Panie o ten dar.

Pieśń: Wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie

Rozważanie I

„Czyż nie do bojowania podobny jest byt człowieka?”( Hi 7, 1)

Każde zadanie, które chcę zrealizować w swoim życiu wymaga wysiłku. Nie tylko fizycznego czy umysłowego, ale także duchowego. Pytasz mnie Panie: czy słyszę Twój głos wzywający mnie, abym wypełniała moje zadania życiowe, jako Twoją wolę, abym wykonując je łączyła się z Tobą, prosząc o pomoc, o radę, o siły. Czy dziękuję Ci, że dajesz mi zdolności, abym swoje obowiązki wykonywała na Twoją chwałę i dla dobra innych. Poddawać Tobie wszystko, co robię jest wielkim wysiłkiem duchowym.

Panie, proszę Cię, abym wszystkie swoje obowiązki i prace wykonywała z Tobą i w Twojej obecności.

Pieśń: Pan jest mocą swojego ludu

Rozważanie II

„Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili” (Mdr 1, 23).

Dla Ciebie Panie jestem dzieckiem, któremu zawsze okazujesz swoją wielką miłość. Nie odwracasz się ode mnie, nawet wtedy, gdy ja odwracam się od Ciebie. Ty zawsze liczysz na to, że docenię Ciebie, że przeproszę Cię za swoje niewierności i nawrócę się.

Dziękuję Ci za to, że dajesz mi miejsce w Twoim sercu. Czy w moim sercu jest miejsce dla Ciebie?

Pieśń: Misericordias Domini

Rozważanie III

„Wszystko jest łaską, trzeba we wszystkim widzieć jedynie działanie Jezusa”. (św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Panie, Ty widzisz z jakim zaangażowaniem podejmuję moje obowiązki. Ile razy narzekam głośno, czy w myślach? Czy podejmuję wysiłek wierząc, że Ty jesteś obok i mnie wspomagasz? Czy potrzebuję Twojej pomocy, czy raczej sama chcę dać sobie radę, nie pamiętając, że jesteś. Moja wiara wyraża się nie tylko w deklaracji, że jestem wierząca, ale także w czynach podejmowanych z Tobą i dla Ciebie.

Panie, proszę Cię o to, aby każda chwila mojego życia była przeżyta w łączności z Tobą.

Pieśń: Miłość Twa.

Rozważanie IV

„Wystarczy upokorzyć się i znosić cierpliwie swoje niedoskonałości, oto prawdziwa świętość” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Panie, Twoje wspaniałe dary: wiarę, nadzieję i miłość złożyłeś w kruche i niedoskonałe naczynie, jakim ja jestem. Te dary chcesz we mnie rozwijać i pielęgnować. Wbrew mnie niczego nie zrobisz. Ani ja nic nie zrobię bez Twojej pomocy. Muszę współpracować z Tobą. Sama nie się nie zbawię.

Panie, dziękuję Ci za pokorę z jaką zbliżasz się do mnie. Dziękuję, że uczysz mnie pokory.

Pieśń: Wyciągam do Ciebie ręce swe

Rozważanie V

„Aby żyć z wiary mamy tylko to życie” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Dziękuję Ci Panie za życie, które mi dałeś, w którym zasiałeś ziarno wiary. Ty chcesz, aby moja wiara wzrastała stając się kluczem otwierającym mi bramy życia w Twojej obecności. Wiara pozwala mi przeżywać swoje życie z Tobą już tu na ziemi i uzdalnia do życia z Tobą w niebie.

Panie dopomóż mi nie tracić czasu, jaki mi dajesz teraz i zabiegać o życie z wiarą.

Pieśń: Nic nie musisz mówić

Zakończenie

Panie Jezu, dziękuję Ci za ten czas czuwania w Twojej obecności. Dziękuję, że pokazałeś mi, że wiara jest związana z czynem, bo przynosi owoce w życiu codziennym.

Dziękuję Ci Maryjo, że czuwałaś nade mną, swoim dzieckiem i kierowałaś moje myśli do Jezusa. Zapraszam Cię Maryjo do mojego życia. Czuwaj nade mną.

Odpowiedzialna za przygotowanie adoracji - Janeczka Kozłowska