Różaniec 2017 część bolesna

Różaniec, część bolesna

Zacisze, 17 października 2017

 

Tajemnica I – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Faryzeusz wyraził zdziwienie, że Jezus nie obmył rąk przed posiłkiem.

Panie Jezu, zaprosiłeś swoich uczniów do Ogrójca, aby otworzyć przed nimi swoje serce. Serce czyste, zdolne obmyć ich i całą ludzkość z grzechów. Zaangażowanie uczniów zakończyło wraz ostatnią wieczerzą, dalej już nie chcieli otwierać swojego wnętrza przed Tobą. Podobnie jak faryzeusz, który wprawdzie zaprosił Cię na ucztę do domu, lecz serca swego nie otworzył, za to chciał, byś to Ty oczyścił się wchodząc do jego domu.

Maryjo, jesteśmy po Uczcie Eucharystycznej, po przyjęciu Jezusa. Módl się za nas, abyśmy teraz otworzyli własne wnętrza na Jego oczyszczające obmycie.

 

Tajemnica II – Ubiczowanie Pana Jezusa

Dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości.

Panie Jezu, zostałeś poddany brutalnemu ubiczowaniu. Pozwolieś zniszczyć, to co zewnętrzne, abyśmy w Twoich ranach znaleźli lekarstwo na choroby naszych dusz. Jest to lekarstwo pochodzące z Twojego wnętrza. Czy dlatego, zbytnio dbamy o to, co zewnętrzne, aby stworzyć barierę przed Twoją uzdrawiającą obecnością?

Maryjo, tak to prawda, jesteśmy pełni wszelkiej niegodziwości, udawanej pobożności, nie lepsi od innych grzeszników. Módl się za nas, aby teraz Jezus leczył nasze wnętrza swoją Boskim Ciałem i Krwią.

 

Tajemnica III – Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa

Stwórca zewnętrznej strony uczynił także wnętrze.

Panie Jezu, ukoronowanie znaczy przyznanie pierszeństwa, wyrażenie posłuszeństwa i poddanie się bez reszty władcy. Tobie przyznano koronę cierniową, która oznaczała faktyczne odrzucenie Ciebie, jako Króla. Onaczała też odrzucenie Boga – Stwórcy, w którego imieniu przyszedłeś na ziemię. Oznaczała odrzucenie porządku, jaki On uczynił, a który Ty chciałeś przywrócić.

Maryjo, módl się za nami, aby Jezus był rzeczywiście naszym Królem, którego wolę wypełniamy.

 

Tajemnica IV – Pan Jezus dźwiga krzyż

Dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę.

Panie Jezu, idziesz drogą krzyżową i zapraszasz na drogę ofiarowania tego, co mamy wewnątrz. W zamian dajesz nam swoje dary. Dajesz nam dobre serca, kiedy wyrzekamy się zła. Prowadzisz nas do życia w prawdzie, kiedy porzucamy obłudę i podwójną moralność. Uczysz pokory, kiedy odrzucamy pychę. Uzdalniasz nas do miłości, kiedy przebaczamy. Uczysz miłosierdzia, kiedy przestajemy żyć kosztem innych. Dajesz nam życie wieczne, kiedy zawierzamy się Tobie.

Maryjo, niech nasze czyny będą potwierdzeniem, że nasze serca należą do Jezusa.

 

Tajemnica V - Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Wszystko będzie dla was czyste.

Panie Jezu, na krzyżu po śmierci zostało otworzone włócznią Twoje serce. Serce czyste i wielkiego miłosierdzia. Naszego serca nikt nie zna, tak dobrze, jak Ty. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Dziękujemy Ci, że mogliśmy dzisiaj uczestniczyć w Eucharystii.

Maryjo, chcemy teraz razem z Tobą stanąć pod krzyżem, aby krew i woda płynąca z boku Jezusa wniknęła do naszego wnętrza.

 

Cytaty pochodzą z Ewangelii wg św. Łukasza 11, 37 - 41