Droga Krzyżowa 2018

DROGA KRZYŻOWA

Zacisze, 27 lutego 2018

Podobny obraz

WSTĘP

Wziął Jezusa diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł Jezus: Idź precz szatanie! Jest napisane: Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz (Mt 4, 8-10).

Zostaliśmy stworzeni dla Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, dla którego „wszystko...zostało stworzone” (Kol 1, 16). Jesteśmy Jego Królestwem, w którym On jest Królem. Przez grzech szatan odebrał ludziom królestwo Boga. Ale Jezus przyszedł odzyskać swoją własność i nas wyzwolić z mocy złego ducha. Jego droga krzyżowa i śmierć na krzyżu otwiera drogę do królestwa Bożego wszystkim jego dzieciom.

STACJA 1

PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

Piłat rzekł do Jezusa: A więc jesteś Królem? Odpowiedział mu Jezus: Tak jestem Królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (J 18, 37)

Naprzeciwko siebie stanęły dwa królestwa. Jedno z tego świata, gdzie panuje grzech i kłamstwo. I królestwo Jezusa oparte na miłości i prawdzie. Piłat zdawał sobie sprawę z wyższości królestwa Bożego, ale świadomie je odrzucił. Później cynicznie wykorzystał zaślepienie Żydów i swoimi metodami usunął przeciwnika.

Któremu królestwu ja służę?

STACJA 2

PAN JEZUS PRZYJMUJE KRZYŻ

Ojcze....niech przyjdzie Twoje królestwo (Łk 11, 2).

Jezus przyjmuje krzyż, aby nim, jak kluczem otworzyć ludziom odwieczne podwoje królestwa Boga Ojca. Krzyż Chrystusa, to nie symbol cierpienia. Krzyż Chrystusa, to nowy styl życia poddanego Bogu i Jego prawom. To życie ofiarne, ale z miłości do Boga i ludzi. To wybór dobra, choć wygodniejsze jest zło. To wierność podjętym zobowiązaniom, choćby się chciało już inaczej. To dbanie o bliźniego, choć nieraz jest trudny. To wpatrywanie się w Chrystusa, gdy mamy siły i gdy sił brakuje. Krzyż to znak Jezusa i zbawienia. To nasza duma i nasza radość.

Czym dla mnie jest krzyż?

STACJA 3

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ PIERWSZY

Starajcie się wpierw o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a wszystko będzie wam dodane (Mt 6, 33).

Jezus starał się o królestwo Boże przez całe życie, tak jak chciał Ojciec. Teraz gdy leży przyciśnięty krzyżem. bez ludzkich sił, by się podnieść, podejmuje wysiłek wypełnienia woli Ojca do końca. Dlatego Ojciec doda Mu teraz tego, czego potrzebuje: odzyska siły, będzie mógł się pójść dalej i oddać życie na krzyżu dla naszego zbawienia.

Czy proszę Boga o siły do wypełnienia mojego powołania?

STACJA 4

PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże. (Łk 9, 27)

Maryja słuchała Słowa Bożego z ust Syna, jeszcze zanim je usłyszeli uczniowie. Znała naukę o królestwie Bożym i gorąco pragnęła, aby ono przyszło. Miejsce w Królestwie przewidział dla Niej Bóg jeszcze przed założeniem świata. Matka Króla walczy razem z Nim na drodze krzyżowej o zwycięstwo. Maryja jest pierwszą, która ujrzała królestwo Boże i do niego weszła.

Czy zawierzam Maryi swoją drogę do Boga?

STACJA 5

SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ PANU JEZUSOWI

Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło, i stało się drzewem, tak, że ptaki powietrzne gnieździły się w jego gałęziach (Łk 13, 18-19).

Wracający z pracy Szymon, choć nie chciał, został przymuszony do pomocy Jezusowi. Jednak te minuty wspólnego wysiłku całkowicie zmieniły jego życie. Odtąd nie tylko on sam stał się pracownikiem królestwa Bożego, ale też jego rodzina i synowie: Aleksander i Rufus stali się ofiarnymi członkami pierwszego Kościoła.

Czy moja wiara jest wiarą mojej rodziny?

STACJA 6

WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI

Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny...bo byłem
spragniony...bo byłem przybyszem...bo byłem nagi...bo byłem chory...bo byłem w
więzieniu, a przyszliście do Mnie (Mt 25, 34-36)

Jezus potrzebował pomocy słabego człowieka. Weronika narażając się prawu ludzkiemu, spełniła podstawowe prawa ustanowione w królestwie Bożym. Wypełnienie prawa Bożego nie przekracza naszych możliwości: wystarczy podać posiłek, kubek wody, ubrać nawet w skromne ubranie, odwiedzić Jezusa obecnego w potrzebującym bliźnim.

Czy pomoc drugiemu człowiekowi jest dla mnie problemem?

STACJA 7

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ DRUGI

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 14)

Wyczerpany Jezus spieszy się, by jak najszybciej wypełnić swój czas posłuszeństwem Ojcu. Po upadku powstaje natychmiast, bez zwłoki. Nie może umrzeć na drodze, ale na krzyżu. Nasz czas się wypełnił Bogiem. Nie możemy się ociągać, lecz jak najszybciej nawracać przez modlitwę, post i jałmużnę. Musimy wierzyć w Ewangelię. Jeśli się będziemy opóźniać, to nie wejdziemy do królestwa Bożego.

Czy chcę zobaczyć stan swojej duszy i się nawrócić?

STACJA 8

PAN JEZUS UPOMINA PŁACZĄCE NIEWIASTY

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im (Łk 18, 16).

Przyjęcie dzieci przez Jezusa i upomnienie się o nie u matek jerozolimskich pokazuje, że królestwo Boże nie jest przeznaczone tylko dla dorosłych. Dzieci mają w nim udział, nawet większy, ponieważ są bardziej wrażliwe, pokorne i ufne. Dlatego troska o synów i córki, to nie zapewnienie im bezproblemowego życia, ale przede wszystkim przygotowanie ich na świadomy wybór Jezusa, dla którego będą gotowi się poświęcić.

Czy moje dziecko potrafi ofiarować Bogu siebie?

STACJA 9

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ TRZECI

Kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego. (Łk 9, 62)

Jezus w duchu miłości i posłuszeństwa zdecydował się na trudną drogę i tej decyzji nie zmieni. My za to wciąż kalkulujemy, zastanawiamy się, czy warto iść za Jezusem. Jezus czeka na tych, którzy pójdą za Nim bez wahania, którzy w Jego Imię będą walczyć o królestwo Boże w swoim sercu. Chce nas uratować, dlatego podnosi się i idzie na krzyż, bo wie, że bez Niego zginiemy.

Ile już razy cofałem, (cofałam) się na drodze życia duchowego?

STACJA 10

OBNAŻENIE Z SZAT PANA JEZUSA

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce (Mt 21, 43).

Owocem oczekiwanym od poddanych królestwa jest uznanie władzy Króla i pełnienie Jego woli. Dziedzictwo Chrystusa możemy łatwo stracić przez zbytnie przywiązanie do rzeczy materialnych. Jezus oddał, z woli Ojca, własne ubranie, bo i to było potrzebne dla odzyskania królestwa. My również powinniśmy być gotowi oddać Bogu wszystko, by pozyskać drogocenną perłę, jaką jest udział w królestwie Jezusa.

Co mi najtrudniej oddać Bogu?

STACJA 11

PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

Wypisał też Piłat tytuł winy: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski... Arcykapłani mówili do Piłata: nie pisz Król Żydowski, ale, że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim. Odparł Piłat: Com napisał napisałem (J 19, 19-22).

Piłat trafnie rozpoznał, że Jezus jest Królem. Słowo Boże niepokoiło jego sumienie, burzyło uporządkowane życie, którego nie chciał zmieniać. Na krzyżu wypisał prawdę, którą sam ustalił w śledztwie, a której usiłowali zaprzeczyć arcykapłani. Podkreślił zarazem: tu umiera Król, którego nie chcemy my, Rzymianie, ani wy, Żydzi.

Czy Jezus jest moim Królem?

STACJA 12

PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże. Mt12, 28

Dla dziejów królestwa Bożego nadszedł kulminacyjny moment, kiedy Król zasiadła na tronie z krzyża. Ukoronowany cierniową koroną. Całe ciało, jakby zakryte płaszczem z ran. Jeden z łotrów rozpoznaje prawdziwego Króla. Wyznaje winy i zostaje natychmiast na mocy prawa łaski królewskiej uwolnieny od złego ducha i zbawiony. Odtąd każdy, kto przyjdzie skruszony do Jezusa ukrzyżowanego i wyzna grzechy otrzyma darowanie win, uwonienie od zła i wolność dziecka Bożego.

Czy dziękuję Jezusowi za zbawienie.

STACJA 13

ZDJĘCIE Z KRZYŻA PANA JEZUSA

Nie bój się mała trzódko, bo spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo (Łk 12, 13).

Już Jezusa opuściły tłumy. Pozostała Matka, umiłowany uczeń, Józef z Arymatei, a także „znajomi stojący z daleka i niewiasty z Galilei” (Łk 23, 49). „Mała trzódka”, niezauważona przez przeciwników, wytrwale podążała za Jezusem na drodze krzyżowej. Jednoczyła ich miłość do Króla, więc zostali złączeni więzami pokrewieństwa. Krew Chrystusa scaliła ich silniej niż więzy rodzinne, a Ojciec otworzył im bramy królestwa.

Czy buduję wspólnotę z bliźnimi z miłości do Jezusa?

STACJA 14

PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowonarodzony Król Żydowski?...Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima (Mt 2, 2-3).

Życie Jezusa od narodzin, aż po dzień śmierci budziło przerażenie u tych, którzy nie chcieli Go przyjąć. Grób, w którym spoczął dla pewności zabezpieczono kamieniem i strażą. Nie udało się jednak Bożych planów przekreślić, prawdy uśmiercić. Po trzech dniach pozornego tryumfu zła, Jezus zmartwychwstał. Odtąd przywraca królestwo Boże w naszych sercach i na ziemi.

Czy imię Jezusa budzi we mnie przerażenie, czy radość?

ZAKOŃCZENIE

Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją mękę i śmierć na krzyżu. Ty jesteś Królem, Ty zaprosiłeś nas do Królestwa Bożego i przywróciłeś nam dziecięctwo Boże.

Tobie chwała na wieki. Amen

Rozważania przygotowała: Elżbieta Myśliwiec