Jezus obmywa nogi apostołom - Wielki Czwartek 2018

Jezus obmywa nogi apostołom – adoracja Najświętszego Sakramentu

Zacisze, 29 marca 2018

Podobny obraz

Pieśń: Jezu Tyś jest światłością

Wstęp:

«Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię!». Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię».

Jezu dziękujemy Ci za tę godzinę, która jest rzeczywistą chwałą, jest zwycięstwem Twoim i Ojca. Właśnie w Twoim uniżeniu, w upokorzeniu posuniętym aż do krzyża uwielbiasz Boga Ojca, a On uwielbia Ciebie.

Pieśń: Uwielbiam Twoje Imię

1. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.

Jezu, w tej godzinie, jeszcze raz ukazujesz nam to, co najważniejsze: objawiasz miłość Ojca do grzesznego człowieka. Objawiasz Ojca, który daje swojego Syna na okup, żeby uratować dzieci, które giną. I objawiasz swoją miłość do Ojca i do człowieka, miłość największą, bo nie zawahasz się oddać własnego życia. Jezu, Ty powracasz do Ojca, ale nie sam. Przyprowadzasz i oddajesz Mu nas.

Uwielbiam Cię Panie Jezu, za ten czas mojego zbawienia, za miłość, którą mi ofiarowujesz na krzyżu. Uwielbiam Cię, bo mnie podnosisz z ciemności śmierci do życia dziecka Bożego.

Pieśń: Podnieś mnie Jezu

2. Jezuswstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Jezu, Ty usługujesz każdemu z uczniów jak niewolnik, który klęka i myje brudne nogi swojemu panu. Ukazujesz tym gestem ogrom uniżenia Boga dla ratowania człowieka. Przez swoją pokorną, służebną miłość masz moc i pragniesz wyzwalać z pychy, oczyszczać nasze serca.

Panie Jezu, uwielbiam Cię, bo Ty stajesz także przede mną, dla mnie się uniżasz. Chcesz obmywać moje serce, by mnie przyjąć na uczcie w domu Ojca.

Pieśń: Miłość Twa

3. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».

Jezu, uczniowie są zdumieni i zgorszeni Twoim postępowaniem. Nie takiego mesjasza i króla się spodziewali. Nie umiemy Panie przyjmować Twojej miłości, nie rozumiemy, że kochasz nas tak bardzo, jak nikt na świecie kochać nie potrafi. Tajemnicę miłości Boga obiecujesz nam odsłonić w czasie, który sam wybierzesz.

Panie Jezu, przepraszam Cię, że często kwestionuję Twoje zamiary wobec mnie, że nieraz bywam Tobą rozczarowany i buntuję się przeciw mojemu krzyżowi.

Pieśń: Miłość daje nam Pan

4. Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną».

Jezu, Ty chcesz byśmy byli jak Ty - dziećmi Ojca. Ale, żebyśmy mogli stanąć przed Bogiem i być z Nim, musimy być czyści. Mówiłeś: „z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”. To zło mamy w sobie i sami nie potrafimy się z niego oczyścić.

Jezu, tylko Ty możesz obmyć moje serce z mojego grzechu. Panie, dziękuję Ci za to, że dajesz mi udział w Twoim życiu. Oczyszczaj wciąż na nowo moje serce.

Pieśń: Panie przebacz nam

5. Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy».

Wreszcie posłuchał Cię Piotr, Panie, wreszcie spokorniał - przyjął Twoje słowo i Twoją uniżoną miłość.Wy już jesteście czyści, dzięki słowu, które wypowiedziałem do waswyjaśniłeś Panie uczniom po umyciu im nóg. Oczyściłeś ich serca przez swoje słowo i uniżenie. Także nas Panie zanurzyłeś w sobie przez obmycie wodą Chrztu Świętego. Pouczasz nas swoim słowem i dla nas się uniżasz. Jednak nadal grzeszymy, nadal brudzimy nasze nogi i tacy nie możemy pojawić się przy stole eucharystycznym.

Jezu dziękuję Ci, że przebaczasz mi winy, jeśli je ze skruchą wyznaję przed Tobą. Daj mi łaskę czuwania nad czystością mojego serca, łaskę korzystania z Twojego miłosierdzia.

Pieśń: Zmiłuj się nade mną Boże

6. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».

Jezu, Ty dzielisz się z przyjaciółmi ogromnym bólem, „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda”. Cierpisz, bo na Twoje słowo nie otworzyli się wszyscy przyjaciele: Judasz otworzył się na działanie innych mocy. Teraz zrywa przyjaźń z Tobą i stanie się niewolnikiem szatana. Wychodzi ze światłości i wchodzi w ciemność. Panie, Ty cierpisz także dziś z powodu wielu wiarołomnych przyjaciół, również takich, którzy przyjmują Komunię świętą, a potem Cię zdradzają.

Jezu, zbaw mnie ode złego, przebacz mi moje grzechy, zachowaj mnie od ognia piekielnego i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia

Pieśń: Witaj Jezu na krzyżu udręczony

7. Jezus rzekł do nich:Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.

Ty chcesz Panie, byśmy Cię naśladowali, nawet jeśli nie rozumiemy i nie potrafimy. Kiedy zesłałeś Ducha świętego, apostołowie doświadczyli i zrozumieli, że otrzymali nowe życie, że mogą żyć i działać, tak jak Ty im polecasz. To nowe życie wysłużyłeś Panie nam wszystkim na krzyżu. W tym nowym życiu Ty sam Jezu będziesz w nas działał, przez Ducha Świętego i wtedy służąc drugiemu staniemy się jak Ty, jakby niewolnikami z miłości.

Jezu, ten dar dajesz także mi osobiście. Uwielbiam Cię Panie. Ty sam we mnie działaj jak chcesz.

Pieśń: O Jezu cichy i pokorny

8. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

To nowe przykazanie dajesz nam Jezu na nowe życie w jedności z Tobą. Z Tobą Jezu, możemy kochać tak jak Ty, bo to Ty w nas będziesz kochał drugiego człowieka. Wtedy będziesz przyciągał do siebie wszystkich patrzących i zdumionych tą miłością, którą tylko Ty sam obdarzasz: „zobaczcie, jak oni się miłują”.

Panie Jezu, pozwól mi zanurzać się wciąż na nowo i coraz głębiej w Twoim miłosierdziu, abym był posłuszny prowadzeniu Twojego Ducha.

Pieśń: On z miłości zbawił świat

Zakończenie:

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

W pokornym geście umycia nóg, pokazujesz Jezu całość Twojej posługi w życiu i śmierci, a także drogę dla tych, którzy pragną oglądać Boga już dziś i w wieczności.

Uwielbiam Cię Panie, że mogę jednoczyć się z Tobą już dziś, widzieć Cię oczyma duszy.

Pieśń: W krzyżu cierpienie

Podobny obraz

Rozważania przygotował: Tomek Kosko