Czuwanie modlitewne z Maryją w czasie nawiedzenia Kopii Obrazu Jasnogórskiego

 Zacisze, 4 czerwca 2018 godz. 4.30 – 5.30

Podobny obraz

Wesele w Kanie Galilejskiej - Ewangelia wg św. Jana

Pieśń: Maryjo śliczna Pani

Wstęp:


Maryjo dziękujemy Ci, że przybywasz do nas w swoim jasnogórskim wizerunku. Chcesz nam przypominać, że zawsze z nami jesteś, Matka - troskliwa, czuła, słuchająca, zabiegająca o prawdziwe dobro dzieci. Ty nas zawsze niezawodnie doprowadzasz do Jezusa. Otwieraj dla Niego nasze serca.

Stojące tu naczynia przypominają nam wydarzenia ewangeliczne z Kany Galilejskiej. Chcemy je razem z Tobą rozważyć.

Pieśń: Pomódl się Miriam

1. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”.

Maryjo, Ty jesteś teraz wśród nas, tak jak wtedy byłaś u młodych małżonków w Kanie. Jest także tutaj Jezus i Jego uczniowie.

Ty uważnie i z troską patrzysz na każde swoje dziecko i widzisz czego każdemu brakuje.

Ty widzisz moje braki wcześniej niż ja sam i pragniesz mnie ochronić.

Teraz mówisz Jezusowi o moich brakach, chociaż On przecież je wszystkie zna.

Maryjo, zapraszam Cię do moich spraw, do moich braków. Zawierzam je Tobie.

A Ty je przedstawiaj Jezusowi.

Pieśń: Była cicha i piękna jak wiosna

2. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa Niewiasto? [Czyż] jeszcze nie nadeszła godzina moja?”

O jakiej godzinie mówi Jezus, jaka jest „Jego sprawa” na tym świecie? Na pewno Syn mówił Ci o tym już wcześniej: On przyszedł wypełnić wolę Ojca - zbawić ludzi oddzielonych od Boga. I On także chce, aby to była także Twoja sprawa.

Chyba nie jest Bożą sprawą brak wina na tym weselu, ale jest Bożą sprawą skorzystanie nawet z takiej okoliczności, aby zwrócić do Ojca ludzkie serca.

Maryjo, tyle mam swoich małych i dużych spraw, w których się poruszam, nie oglądając się na Boga. Widzę teraz, że oddalenie od Niego jest moim największym brakiem. Zatrzymuj mnie w moim zabieganiu i pozwól zobaczyć, jak moje sprawy widzi Bóg, czego ode mnie oczekuje.

Pieśń: Otwórz me oczy

3.Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.

Sam Bóg mówi: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»

A Ty Maryjo, jak „echo” powtarzasz ludziom to polecenie: słuchajcie Jezusa, bądźcie Mu posłuszni we wszystkim co nakazuje, cokolwiek by to było.

Maryjo, Ty dziś przychodzisz do mnie i mówisz: Moje dziecko, bądź posłuszne Jezusowi, szukaj codziennie Jego woli.

Pieśń: Usłysz Bożej Matki głos

4. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli.

Polecenia Jezusa są proste: napełnić stągwie wodą, to zwykła czynność służących.

Tym razem wykonują tę pracę nie dla zarobku, nie dla zarządzającego organizacją wesela, tylko dla samego Jezusa, który tej pracy chce - właśnie teraz i właśnie od nich. Nie spodziewają się, że otrzymają za to nagrodę od Boga: Jezus przyjmuje ich do swojej świętej rodziny, zgodnie z obietnicą: "kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.”

Maryjo, służebnico Pańska, naucz mnie służyć Jezusowi.

Pieśń: Chcę do Ciebie podobnym być

5. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

Wesele toczy się dalej i prawie nikt z gości nie zauważa cudu. Jest lepsze wino, za co zbiera pochwały młody oblubieniec, jeszcze przed chwilą zagrożony kompromitacją w oczach weselników.

Maryjo, wiem, że wielu darów Bożych, które wciąż otrzymuję w ogóle nie zauważam, albo potrafię z łatwością przypisać je sobie, swojej zaradności. Rzadko dziękuję za Twoje łaski, raczej narzekam, że należy mi się więcej, albo coś całkiem innego.

Maryjo, naucz mnie dostrzegać we wszystkim dar Bożej miłości. Naucz dziękować i uwielbiać Boga za to, co mi daje.

Pieśń: Miłość Twa

6. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Uczniowie, uważnie obserwują swojego Nauczyciela, mimo weselnych rozproszeń - czuwają przy Nim. Dlatego dostrzegają chwałę, którą Jezus otrzymuje od Ojca. Nie tylko przemienia wodę w wino, ale przede wszystkim przemienia serca tych, których chce: Maryi, służących i uczniów. Wszyscy oni otrzymują łaskę poznania Bożych zamiarów i uczestnictwa w dziele zbawienia, a także łaskę wiary, że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem, Synem Boga.

Jezus mówi do nas wszystkich: «Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał».

Ty przychodzisz Maryjo dzisiaj do nas, żebyśmy uwierzyli Jezusowi, byśmy mogli zaczerpnąć z Twojej wiary. Wypraszaj nam tę łaskę.

Pieśń: Święta Panno nad pannami

Rozważania przygotował: Tomek Kosko