Adoracja o Bożym Narodzeniu. 15.01.2019

Zacisze, 15 stycznia 2019
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Podobny obraz

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
3 Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła. (J 1, 1-5)

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego -
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas. (J 1, 12-14)

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. (Łk 2, 8-12)

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami". (Mt 22-23)

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (J 3, 16)

Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, że dla nas przyszedłeś na świat:
aby oświecić drogi naszego życia,
aby nas wyrwać z ciemności grzechu,
aby dać nam moc stania się dziećmi Bożymi.

Dziękujemy Panie, że nas tu dzisiaj zaprosiłeś, w ten chłodny styczniowy wieczór, abyśmy przy Tobie mogli ogrzać nasze serca Twoją Dobrocią, Miłością i Nadzieją.

Teksty z Pisma Świętego wybrała i rozważania przygotowała Hanna Kawka