Droga Krzyżowa 2023

.

J 19, 31-37 Przebicie boku Chrystusa | Jezus Chrystus

Droga Krzyżowa 2023

Wierzę w Kościół Chrystusowy

.

WSTĘP

.

gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł,

jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.

Stało się to, aby się wypełniło Pismo: będą patrzeć na Tego, którego przebili.

.

Dar krwi i wody, to znak nowego życia wysłużonego nam przez Chrystusa.

Z przebitego serca Chrystusa rodzi się Kościół, lud Boży, w którym Chrystus pragnie zwołać

z całego świata wszystkich grzeszników.

Kościół rodzi się z miłości Jezusa, jest Jego ciałem, a On jest Głową tego ciała.

Kościół jest Jego.

Znaczenie tego znaku przedstawia symbolicznie scena z filmu Pasja:

kiedy żołnierz rzymski otrzymuje rozkaz potwierdzenia faktu śmierci, przebija włócznią serce Chrystusa, wtedy z Jego serca wytryska strumień krwi i wody, wprost na głowę żołnierza,

jakby obmywając go.

On zdumiony i wstrząśnięty upada na kolana, jakby w geście adoracji i wdzięczności, jakby porażony łaską, której dostąpił.

Ta łaska, obmycia z grzechów, jest także dla każdego z nas dostępna w Kościele Chrystusa.

Czy „wierzysz w Kościół Chrystusowy”? – pyta mnie w tym roku Chrystus głosem Kościoła. Idźmy za Nim na Kalwarię, patrzmy na Tego, którego wciąż przebijamy swoim grzechem.

.

STACJA 1 PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

.

«Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu» «Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry.

.

Te słowa Chrystusa do Piłata nie są próbą obrony przed oskarżeniem, bo przecież Pan Jezus stoi przed sądem dobrowolnie.

Nie zważając na to, że jest więźniem, że to przecież przesłuchanie, przemawia łagodnie do zagubionego w sercu Piłata i tłumaczy mu cierpliwie zupełnie nieznane, wielkie Boże sprawy:

Ja jestem Królem wszystkich, nie tylko Żydów, dlatego słuchaj mojego głosu,

bo tylko Ja mówię prawdę. Ja dałem ci twoją władzę i twój urząd.

Chrystus pragnie przyjąć Piłata do Kościoła, mimo, że ten okaże się Jego prześladowcą. Także swoim uczniom wskazuje w ten sposób zadanie ewangelizacji wszystkich narodów.

Czy ja pragnę pozyskać dla Kościoła tych, którzy mnie osądzają i krzywdzą?

.

STACJA 2 PAN JEZUS PRZYJMUJE KRZYŻ

.

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.

Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

.

Kto należy do Kościoła? Kto należy do Chrystusa?

Ten, kto w swoim życiu naśladuje Jego postępowanie.

Pan Jezus każdego dnia modlił się: Ojcze, niech się stanie dzisiaj Twoja wola, nie moja,

a potem przyjmował i realizował zamiary Ojca: wydarzenia czasem radosne, czasem bolesne i dramatyczne. Zawsze oddawał cześć Bogu swoim posłuszeństwem.

Jednak bardzo wielu katolików uważa, że ma prawo samemu kierować swoim życiem,

żąda od Boga i od Kościoła: zdrowia, szczęścia i pomyślności, tu i teraz, natychmiast.

Nie chcemy żadnego krzyża: ani dla siebie, ani dla Chrystusa, nie chcemy Jego planów, bo nasze są lepsze. Nie chcemy Kościoła, który nas o takim Chrystusie poucza i zabiera nam wolność.

Czy ja pragnę brać co dnia swój krzyż, żeby należeć do Kościoła Chrystusa?

.

STACJA 3 PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ PIERWSZY

. 

Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem… Byłem dla nich jak ten,

co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Oz 11

.

Człowiek już w raju wzgardził miłością Boga. Dziś dzieje się podobnie, jeśli chce sam, bez Boga, ustanowić nowy raj na ziemi. Sam walczy ze złem, z cierpieniem, z chorobami.

Jednak walczy bezskutecznie, bo nie usuwa przyczyny zła, to jest własnego grzechu.

W końcu zadaje pytanie: dlaczego jest tak źle? Gdzie jest Bóg?

Ateiści odpowiadają: po prostu nie ma Boga. A wielu wierzących myśli i mówi:

skoro Bóg dopuszcza tak wielkie zło, to nie jest wcale dobry, jak twierdzi Kościół,

wcale mnie nie kocha, jest zły, jest winien zła, które się dzieje.

Niektórzy z tego powodu Kościół opuszczają, inni pozostają i sieją niewiarę w Boga Ojca

w środowiskach kościelnych.

Chrystus upada pod ciężarem tak wielkich grzechów.

Czy ja dziękuję Bogu Ojcu, że z wielką miłością układa moje życie?

. 

STACJA 4 PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

... kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

.

Matka podbiega do Syna, który nie ma już siły, aby wstać z ziemi z krzyżem i iść dalej.

Ona patrzy i czuwa cały czas przy swoim Dziecku, współczuje z Nim

i reaguje, kiedy Ono nie daje sobie rady.

Chrystus nie ma już siły, ale obecność Maryi wzmacnia Go i podnosi.

Podobnie Kościół, gdy upada, znajduje ratunek w swojej Matce, bo Maryja z woli Chrystusa jest Matką Kościoła.

Podobnie każde dziecko Kościoła, które upada, podnosi w swojej bezradności oczy, szukając Jej spojrzenia. Chrystus daje mi swoją Matkę.

Ona nie zabiera krzyża, Ona sama niesie swój krzyż. Idzie pierwsza i prowadzi wszystkie dzieci Kościoła za Chrystusem.

Czy ja uciekam się do Maryi, kiedy zły duch pragnie mnie oderwać od Kościoła?

.

STACJA 5 SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ PANU JEZUSOWI

.

Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!

.

Szymon jest postronnym człowiekiem, który nagle zostaje powołany do Kościoła.

Można widzieć w tym zdarzeniu tylko zbieg okoliczności, ale w istocie ujawnia się tu działanie Ducha Świętego, który spowodował przymuszenie Szymona do czynu miłosierdzia.

Bo w drodze na Kalwarię Chrystus potrzebował pomocy człowieka.

Duch Święty działa w Kościele Chrystusa. Zwykle daje się poznać, jako łagodny powiew wiatru.

A czasem poprzez okoliczności nawet zmusza do wejścia opornych i złych, aby przemienić potem ich serca.

Niosąc krzyż Pana Jezusa Szymon wypełniał wolę Boga Ojca i stał się bratem Chrystusa,

drugim po Maryi, zebranym do Kościoła na drodze męki.

Później, za Szymonem, wejdą do Kościoła także jego synowie.

Czy ja pozwalam Duchowi Świętemu kierować moim życiem? Czy jestem posłuszny

Kościołowi?

.

STACJA 6 WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI 

.

Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego

i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła.

.

Weronika służy Panu Jezusowi w Jego cierpieniu swoją bliskością i miłością.

Ludzi służących drugiemu często spotykają protesty, szykany albo zazdrość.

Tak dzieje się również w Kościele.

Maria w Betanii została ostro skrytykowana za swój czyn miłosierdzia wobec Jezusa przez Judasza i innych uczniów.

Piotr gwałtownie sprzeciwiał się samemu Jezusowi: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».

Teraz Weronika, przyłączając się publicznie do Jezusa, naraża się na atak Jego wrogów,

jest w swojej służbie Panu sama i nikt w sytuacji zagrożenia nie stanie w jej obronie.

Weronika jest gotowa na męczeństwo razem z Chrystusem. Dołącza do innych kobiet, które pełnią wolę Ojca, staje się w Kościele siostrą Jezusa.

Czy ja mam odwagę naśladować Chrystusa w służbie braciom?

.

STACJA 7 PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ DRUGI

.

Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować.

.

Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!” Zapytał ich po raz trzeci: Cóż On złego uczynił?… Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano.

Dziś także rozlega się wielki wrzask: „To nie był dobry człowiek, to żaden święty, to był przyjaciel pedofilów, szef zwyrodniałej instytucji, wielki grzesznik”.

Słychać też od dawna inny wrzask: „Nie chcemy fałszywego papieża, to mason i antychryst,

i bluźnierca, to przyjaciel muzułmanów i ateistów”.

Wrzeszczący działają celowo, nawet zgodnie z proroctwem:Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada”.

Chrystus leży przytłoczony tymi grzechami przeciwko Kościołowi, szczególnie wielkimi,

jeśli pasterza kąsają wilki przebrane w owcze skóry, panoszące się w Jego owczarni.

Prześladowanie Kościoła to atak na Chrystusa, bo Chrystus i Kościół to jedno.

To Chrystus w każdym czasie ustanawia Piotra, papieża, aby umacniał braci w wierze

i On, Chrystus, kształtuje swoich świętych, aby byli zasiewem chrześcijan.

Czy ja słucham nauczania Papieża Franciszka, czy modlę się za niego?

.

STACJA 8 PAN JEZUS UPOMINA PŁACZĄCE NIEWIASTY

.

«Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.»

«Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?»

.

Marta z Betanii płakała z powodu śmierci brata, kobiety na drodze krzyżowej płaczą z powodu rychłej śmierci Jezusa. Wszystkie dostają podobną naukę. Chrystus zaprasza je do swojego Kościoła, do wiary w Niego, która daje zmartwychwstanie i życie wieczne.

Teraz, razem ze swoimi dziećmi, są jak uschnięte drzewa, które nie wydają owocu, jak suche drzewa przeznaczone na spalenie.

Także dzisiaj wielu ludzi uważa śmierć za koniec człowieka. Chociaż są ochrzczeni, słuchają Słowa Bożego w kościele, nawet uczestniczą w sakramentach, jednak nie wierzą

w zmartwychwstanie. - Dlaczego umarł ojciec czy matka, dlaczego umarło dziecko? – pytają.

Wielu odchodzi z Kościoła, obrażonych na Boga, z powodu śmierci bliskiej osoby.

Czy ja wierzę Chrystusowi, czy wierzę w zmartwychwstanie mojego ciała i życie wieczne?

.

STACJA 9 PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ TRZECI

.

Duch Święty was wszystkiego nauczy

i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 

.

Duch Święty prowadzi Kościół i prowadzi do nieba każdego ochrzczonego człowieka.

Jest Tym, który podpowiada nam, jaka jest wola Boga. Jeśli odrzucamy poruszenia Ducha Świętego, odrzucamy wolę Bożą.

Wielu nie chce słuchać o woli Bożej. Żyje jakby Boga nie było, jakby nie było Ducha Świętego. Ludzie którzy gardzą Duchem Świętym, wybierają ostatecznie złego ducha, nawet nieświadomie dostają się pod jego władzę.

Chrystus upada pod ciężarem tych najcięższych grzechów przeciwko Duchowi Świętemu.

Czy ja poddaję się prowadzeniu Ducha Świętego?

.

STACJA 10 OBNAŻENIE Z SZAT PANA JEZUSA

.

Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Iz 53

.

Na ciele Chrystusa, obnażonym z szat, nie ma ani jednego miejsca, które by nie było zbite.

Ten obraz mocno zapada w serce patrzących. Obraz cierpiącego Sługi Pana namalowany także w Piśmie przez proroka Izajasza.

Jeśli Kościół jest ciałem Chrystusa, także Kościół będzie poraniony, zbity jak jego Pan.

Pokazując swoje rany Pan Jezus pragnie przygotować swoich na męczeństwo, podobne do Jego męczeństwa.

Wielu świętych z odwagą godziło się na męczeństwo dla Chrystusa, pragnęło umrzeć dla Niego, w różny sposób ofiarowało Mu swoje życie:

święty Wojciech – patron Polski, zabity jako misjonarz, święta „mała” Tereska od Dzieciątka Jezus, karmelitanka, ofiarowała się Miłości Miłosiernej w klasztorze klauzurowym, św. Maksymilian – rycerz Niepokalanej, umarł za brata, zamknięty w głodowym bunkrze.

Nie wszystkim było dane zginąć śmiercią męczeńską, ale wszyscy byli na nią gotowi.

Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, do męczeństwa, które jest zaparciem samego siebie i dźwiganiem swojego krzyża.

Czy proszę Ducha Świętego o łaskę świętości?

Czy rozważam Słowo Boże podawane mi przez Kościół, aby odkryć moje powołanie do świętości?

.

STACJA 11 PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

.

Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.

.

Prawda, że wciąż krzyżujemy Chrystusa naszymi grzechami z trudem do nas dociera.

Sami raczej wolimy się szybko usprawiedliwić, zbagatelizować własny grzech,

wskazać i napiętnować jakichś innych sprawców.

Dlatego Kościół wciąż przypomina nam prawdę o naszej grzeszności i nawołuje do nawrócenia. Chrystus przebacza nam grzechy w sakramencie pokuty,

ale też przestrzega: „Idź i nie grzesz więcej”.

Żebyśmy wciąż o swojej winie pamiętali, żebyśmy nie grzeszyli więcej, mamy ten znak:

Chrystus rozpięty na krzyżu, Krzyż zawieszony na ścianie, na szyi, widoczny na wieżach kościołów. - Pamiętaj, nie zabijaj swojego Pana.

Czy przepraszam Chrystusa za to, że ranię Go moimi grzechami,

czy proszę Go przebaczenie moich win?

.

STACJA 12 PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

.

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Ps. 22

.

Chrystus jest Synem człowieczym, prawdziwym człowiekiem,

który woła, jak wielu ludzi, w chwili udręczenia:

gdzie jesteś Boże, dlaczego pozwalasz na tak wielkie zło, dlaczego mnie nie bronisz?

Na pytania człowieka udręczonego szybko odpowiada szatan, sącząc do jego serca pokusę.

Zły duch pobudza człowieka do buntu, do zwątpienia w miłość Boga i odrzucenia Go,

nawet w ostatnich chwilach życia.

Dla Chrystusa to bolesne wołanie, to początek modlitwy do Ojca słowami Psalmu 22.

On zwycięża szatana na krzyżu posłuszeństwem wobec Ojca i modlitwą.

Także Kościół prześladowany, atakowany przez szatana jest wezwany do posłuszeństwa Bogu

i modlitwy.

Bóg nigdy nie opuszcza Kościoła, jest wciąż w jego wnętrzu.

Czy wyciągam ręce w modlitwie do Boga Ojca, gdy przychodzą pokusy złego?

.

STACJA 13 ZDJĘCIE CIAŁA PANA JEZUSA Z KRZYŻA

.

Ojcze, w Twe ręce oddaję Ducha Mego.

.

Dusza Chrystusa jest już w rękach Ojca i nie dosięgła jej męka i śmierć. Na ziemi pozostaje martwe ciało, które będzie oczekiwać na powtórne połączenie z duszą.

Kościół głosi prawdę o duszy nieśmiertelnej każdego człowieka.

Kościół Chrystusa to także dusze ludzi, których zebrał i odkupił Syn, a Ojciec uznał za godnych

do zamieszkania w Jego domu.

To Kościół chwalebny, Kościół świętych, którzy już cieszą się radością wieczną.

Czy ja zabiegam usilnie o zbawienie mojej duszy, o zbawienie dusz moich bliskich?

.

STACJA 14 PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

.

«Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi?

Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.

.

Zabrali Pana Młodego Kościołowi – tej małej trzódce, która schroniła się w cieniu Jego Krzyża. Jest przy Jego grobie Maryja i Jan, Maria Magdalena, Salome i Maria Kleofasowa, Nikodem

i Józef. Odczuwają brak Pana jako bezpowrotną stratę. Już nie mają Jezusa.

Są złamani na duchu.

Dziś jest podobnie z Kościołem, gdy przeciwnik próbuje zabrać ze świadomości Kościoła

żyjącego w nim Chrystusa. Chcą ponownie zamknąć Chrystusa w grobie, aby zniszczyć osamotniony, bezbronny Kościół. Przeciwnik chce oddzielić Kościół od Chrystusa.

Wielu ludzi mówi, że wierzy w Chrystusa, ale nie wierzy w Kościół. Mówią, że Kościół to zepsuta instytucja, niegodna zaufania. Wielu odchodzi, a inni czują się złamani napastliwym piętnowaniem i oskarżaniem, przyznają w końcu rację przeciwnikowi.

Jednak nie ma Kościoła bez Chrystusa, ani Chrystusa bez Kościoła.

Kościół, chociaż składa się z grzeszników jest święty, ponieważ jego głową jest Chrystus.

On zdecydował, że tylko w Kościele i przez Kościół możemy być zbawieni.

Czy wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół?

Czy wierzę, że Kościół jest Chrystusowy?

.

 

Przygotowanie rozważań Tomasz Kosko