Dekret o zatwierdzeniu Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Diecezji Warszawsko-Praskiej

 

     (herb biskupi)                                   Abp Henryk Hoser  SAC

                                            Biskup Warszawsko-Praski

 

 

 

 

N 2388/Bd/2013

 

 

D E K R E T

        

        Stosownie do kanonu 314 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 12 statutu Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruchu Rodzin Nazaretańskich, kierując się dobrem Wiernych naszej Diecezji, niniejszym


wyrażam zgodę

na przystąpienie stowarzyszenia

Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Warszawsko-Praskiej

do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ruch Rodzin Nazaretańskich

 

oraz zatwierdzam nowy statut Stowarzyszenia

Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Warszawsko-Praskiej,

przygotowany według wzoru zaproponowanego przez federację.

 

       Władzom Stowarzyszenia, Księdzu Moderatorowi, Kapłanom i wiernym świeckim należącym do Stowarzyszenia udzielam pasterskiego błogosławieństwa na tworzenie struktur ogólnopolskich Ruchu Rodzin Nazaretańskich i na pracę formacyjną w diecezji.


 

      w Warszawie, dnia 15 października 2013 r., w liturgiczne wspomnienie Św. Teresy od Jezusa.

 

   

 

                (pieczęć okrągła)                                                                 (podpis Ks. Arcybiskupa)

   BISKUP WARSZAWSKO-PRASKI

ARCYBISKUP HENRYK HOSER  SAC