Ankieta Synodu o Synodalności diecezji warszawsko-praskiej

Ankieta Synodu o Synodalności

Diecezji Warszawsko-Praskiej

MODLITWA SYNODALNA

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków.

Amen.

Wypełniając ankietę, zaznacz jaką formę wybierasz

L/P

FORMA

WYPEŁNIJ WŁAŚCIWĄ RUBRYKĘ

1.

INDYWIDUALNIE

PARAFIA

IMIĘ I NAZWISKO

WIEK

 

 

 

 

 

2.

WSPÓLNOTOWO

PARAFIA/

GRUPA FORMACYJNA

LICZBA CZŁONKÓW

PRZEDZIAŁ WIEKOWY CZŁONKÓW

 

 

 

 

 

3.

ANONIMOWO

PARAFIA

WIEK/PŁEĆ

 

 

 

 

 

 

Wypełniając ankietę, postaraj się ująć
swoje przemyślenia w kilku zdaniach.


(W pytaniach dopisano nazwę Ruchu Rodzin Nazaretańskich - RRN, aby uściślić, o jakiej wspólnocie myślimy udzielając odpowiedzi na zadane pytania. Ankieta jest skierowana do całego Kościoła, w tym do parafii i do Wspólnot, w tym także do takiej Wspólnoty, jaką jest nasz Ruch)

 

PROSIMY, PISZ WYRAŹNIE.

Prosimy, przed wypełnieniem ankiety, pomódl się modlitwą synodalną.

  1. TOWARZYSZE PODRÓŻY

Czy twoja wspólnota RRN jest dla ciebie miejscem rozwoju twojej wiary i dlaczego?

 

Kiedy mówisz „mój Kościół”, to kto do niego należy?

 

Kto według ciebie jest odpowiedzialny za twoją wspólnotę Kościoła?

 

Jakie grupy lub osoby pozostają na marginesie twojej wspólnoty Kościoła?

 

  1. SŁUCHANIE

W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i ludzie młodzi?

 

Czy masz przekonanie, że jesteś słuchany w Kościele?

 

Co utrudnia lub ułatwia usłyszenie twojego głosu w twojej wspólnocie RRN?

 

Na ile wysłuchiwany jest głos osób konsekrowanych (kobiet i mężczyzn) w twojej wspólnocie RRN?

 

Czy osoby konsekrowane są włączane w życie wspólnoty?

 

Czy głos osób starszych, wykluczonych, zmarginalizowanych, mniejszości, osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia jest wysłuchiwany w twojej wspólnocie?

 

Czy potrafisz określić uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają nam słuchanie siebie we wspólnocie?

 

  1. ZABIERANIE GŁOSU

Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszej wspólnocie?

 

Jak w twojej wspólnocie funkcjonują relacje z mediami (nie tylko z katolickimi)?

 

Kto przemawia w imieniu wspólnoty i jak jest on wybierany/wyznaczany?

 

  1. CELEBROWANIE

W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie
i misję w naszej wspólnocie?

 

Czy liturgia (Słowo Boże, sakramenty, sakramentalia) pomagają tobie i wspólnocie
w podejmowaniu najważniejszych decyzji?

 

W jaki sposób zachęcamy wszystkich wiernych do czynnego uczestnictwa w liturgii i pełnienia funkcji liturgicznych?

 

Czy w twojej wspólnocie jest zauważalna posługa lektora (głoszenie słowa) i akolity
(szafarz komunii świętej)?

 

Czym jest dla Ciebie i jak przeżywasz odpust w twojej (parafii) wspólnocie?

 

  1. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI

Jesteś uczniem-misjonarzem - to czy realizujesz misje Kościoła i w jaki sposób?

 

Co ci przeszkadza w byciu aktywnym w misji Kościoła?

 

Jakie obszary misji są przez wspólnotę zaniedbywane?

 

W jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i kto w nich uczestniczy?

 

Czy osoby pełniące różne funkcje społeczne i polityczne w twoim środowisku mogą liczyć
na wsparcie twoje i twojej wspólnoty? Jeśli tak, to w jaki sposób?

 

Czy styl synodalny (spotkanie, słuchanie, rozeznawanie, podejmowanie decyzji,) jest obecny
i praktykowany w twojej wspólnocie (rada duszpasterska, parafialna, katechetyczna, ekonomiczna, kapituła)?

 

  1. PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE

Czy i jakie są miejsca i sposoby dialogu w obrębie twojej wspólnoty?

 

W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności w twojej wspólnocie?

 

W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.?

 

Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii
i z osobami bez afiliacji religijnej?

 

Czy i w jaki sposób twoja wspólnota prowadzi dialog i korzysta z doświadczeń innych instytucji społeczeństwa (świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie)?

 

  1. EKUMENIZM

Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich
i wyznań?

 

Czy w twojej wspólnocie są inne wyznania chrześcijańskie? Czy prowadzony jest dialog, jakie są trudności, wyzwania i owoce tej współpracy?

 

  1. WŁADZA I UCZESTNICTWO

Czy w twojej wspólnocie są określane cele do których należy dążyć, droga do ich osiągnięcia i kroki które należy podjąć, aby je osiągnąć?

 

Czy rozeznawanie celów jest pracą zespołową, realizowaną z udziałem wszystkich chętnych członków wspólnoty?

 

Czy w proces rozeznawania i posługi włącza się osoby świeckie, konsekrowane, różnych grup i ruchów kościelnych?

 

  1. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

Jakie metody i procesy stosujemy w naszej wspólnocie przy podejmowaniu decyzji?

 

Czy motywujesz siebie i innych do udziału w podejmowaniu decyzji we wspólnotach zorganizowanych hierarchicznie (rada duszpasterska, parafialna, ekonomiczna, kapituła zakonna)?

 

Jaki jest w twojej wspólnocie związek pomiędzy konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to jest realizowane w praktyce?

 

Czy w twojej wspólnocie istnieją narzędzia i procedury promujące przejrzystość
i możliwość rozliczenia wspólnotowych decyzji?

 

  1. FORMOWANIE SIĘ DO SYNODALNOŚCI

W jaki sposób wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?

 

Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób synodalny?

Czy w twojej wspólnocie jest możliwość, a jeśli tak to jaka, formacji dla osób biorących odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła (liderzy, animatorzy, moderatorzy, katecheci)?

 

Czy twoja wspólnota daje ci narzędzia, a jeśli tak to jakie, do rozeznania i rozpoznania wpływu kultury oraz jej zagrożeń na twoją wspólnotę?

 

Wypełnioną ankietę należy:
przesłać elektronicznie  do Tomka Kosko, adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub wręczyć osobiście na spotkaniu diecezjalnym RRN we wtorki na Zaciszu.
Termin do końca stycznia 2022.

Bardzo dziękujemy za włączenie się w przebieg procesu synodalnego.

Zachęcamy do codziennej modlitwy w intencji dobrych owoców Synodu o synodalności.