O rekolekcjach wakacyjnych. Konf.21.06.2022

Konferencja ks. Andrzeja Mazańskiego

Zacisze, 21 czerwca 2022

Św. Teresa z Lisieux - święta paradoksu

Temat tegorocznych rekolekcji wakacyjnych brzmi: „Wybieram wszystko, czego Ty pragniesz”. Autorką tego zdania jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus z Lisieux. Słowa świętej wyrażają postawę gotowości wyboru wszystkiego, co jest wolą Pana Boga w naszym życiu.

W psalmie 25 czytamy: Daj mi poznać drogi Twoje Panie i naucz mnie Twoich ścieżek. Prowadź mnie według Twojej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg mój i Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję. (Ps 25, 4-5) W tych słowach akcent jest położony na poznanie dróg woli Bożej, odczytanie co Bóg od nas oczekuje, ale też do czego nas wzywa, jak mamy poruszać się na tej drodze, z jakim nastawieniem serca i woli oraz jak należy realizować wolę Bożą. Tak naprawdę całe życie uczymy się uczymy się chodzić drogami Bożymi.

W czasie rekolekcji będziemy się opierać na niebieskich zeszytach: „Abym spełniał wolę Twoją, Boże” (Zeszyt nr 10), oraz „Bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki” (Zeszyt nr 15) oraz na fragmentach z książki ks. Tadeusza Dajczera „Rozważania o wierze”. W czasie rekolekcji będą podjęte między innymi takie zagadnienia jak: pragnienie poznania woli Bożej, kto może być przewodnikiem w poznaniu woli Bożej, jak pytać o wolę Bożą, jak przyjmować Boże niespodzianki, jakie są przeciwności na drodze, niebezpieczeństwa i pokusy na drodze poszukiwania woli Bożej.

W czasie rekolekcji będziemy uczestniczyli w codziennej Mszy świętej, będziemy słuchali konferencji, a w czasie grup dzielenia będzie można usłyszeć świadectwa osób doświadczających działania Pana Boga i prowadzenia przez Matkę Bożą. Rekolekcje to też wydarzenia pokazujące, że Bóg współdziała z nami.

Codziennie modlimy się o wypełnienie woli Bożej. W Modlitwie Pańskiej wypowiadamy słowa: „Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”. Mamy pragnąć, by wola Boża jak najpełniej się zrealizowała w naszym życiu. Uczmy się ścieżek Bożych, by wola Boża mogła się urzeczywistnić.

Jedziemy na rekolekcje, by to pragnienie mogło się w nas pogłębiać i oczyszczać.