Relacja z rekolekcji w Małym Cichym 1 - 9.07.2022

RELACJA Z REKOLEKCJI W MAŁYM CICHYM 1 - 9 lipca 2022
"Wybieram wszystko, czego Ty pragniesz!"

Temat tegorocznych rekolekcji został wyrażony słowami św. Tereski od Dzieciątka Jezus:
Wybieram wszystko, czego Ty pragniesz!.
To zawołanie, swoje pragnienie i modlitwę skierowaną do Boga, święta tak wyjaśnia: ... Później,
kiedy zetknęłam się z pojęciem doskonałości, zrozumiałam, że aby zostać świętą, trzeba dużo
wycierpieć, szukać zawsze tego, co doskonalsze, i zapomnieć o sobie. Zrozumiałam, że
doskonałość ma wiele stopni i że każdy decyduje w sposób wolny, na ile odpowie na
zaproszenie Naszego Pana. Może dla Niego uczynić mało lub dużo; mówiąc krótko, może
przebierać pośród wyrzeczeń, których On od nas wymaga. Wówczas podobnie jak w
dzieciństwie wykrzyknęłam: «Boże mój, wybieram wszystko! Nie chcę być świętą na pół, nie
boję się dla Ciebie cierpieć, jedyne, czego się boję, to że zachowam swoją wolę. Więc mi ją
zabierz, ponieważ wybieram wszystko, czego Ty chcesz!...»”(Rkp A, 10r-10v
W słowie skierowanym do uczestników w Informatorze rekolekcyjnym, przedstawiając tematykę
tegorocznych rekolekcji, Ksiądz Andrzej Mazański (moderator diecezjalny RRN) napisał: "W
naszej codziennej modlitwie zwracamy się do Boga Ojca: „Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i
na ziemi”. Idąc za pouczeniem naszego Pana, Jezusa Chrystusa budzimy, ożywiamy i
pogłębiamy w sobie pragnienie, aby wola Boża w pełni, jak najdoskonalej (tak jak w niebie)
realizowała się pośród nas, tu na ziemi. Nie jest łatwo rozpoznawać i realizować Boże plany, nie
sprzeciwiać się Bożym zamiarom, ale przyczyniać się do ich urzeczywistnienia. Psalmista
powie: „Daj mi poznać Twoje drogi Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami” (Ps. 25).
Uczestnicząc w rekolekcjach i my włączamy się w nurt tych pragnień, licząc, że Matka Boża,
św. Tereska od Dzieciątka Jezus, św. Karol de Foucauld i św. Maksymilian Kolbe poprowadzą
nas Bożymi ścieżkami."
Maryja najdoskonalej wypełniała w swoim życiu wolę Boga. W tym kontekście
rozważaliśmy przesłanie Matki Bożej z Fatimy. Tekstem wprowadzenia do tego wątku rekolekcji
były słowa Kard. J. Ratzingera: Chciałbym na koniec powrócić jeszcze do kluczowych słów
„tajemnicy” fatimskiej, które słusznie zyskały wielki rozgłos: Moje Niepokalane Serce zwycięży.
Co to oznacza? Serce otwarte na Boga i oczyszczone przez kontemplację Boga jest silniejsze
niż karabiny i oręż wszelkiego rodzaju. Fiat wypowiedziane przez Maryję, to słowo Jej serca,
zmieniło bieg dziejów świata, ponieważ Ona wydała na ten świat Zbawiciela – ponieważ dzięki
Jej „Tak” Bóg mógł się stać człowiekiem w naszym świecie i pozostaje nim na zawsze. Szatan
ma moc nad tym światem, widzimy to i nieustannie tego doświadczamy; ma moc, bo nasza
wolność pozwala się wciąż odwodzić od Boga. Od kiedy jednak sam Bóg ma ludzkie serce i
dzięki temu skierował wolność człowieka ku dobru, ku Bogu, wolność do czynienia zła nie ma
już ostatniego słowa. (Kard. J. Ratzinger, Komentarz teologiczny do trzeciej tajemnicy
fatimskiej, 13.05.2000)
Rekolekcje rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny w Małym Cichym, koncelebrowaną przez Ks. Kazimierza
Sztajerwalda (moderator rekolekcji) i Ks. Andrzeja Mazańskiego.
W homilii Ks. Kazimierz zachęcił nas do poszukiwania woli Bożej, najpierw poprzez
oczyszczenie serca, osobiste nawrócenie. Na rekolekcjach mamy możliwość otwierania się na
Boga przychodzącego w swoim Słowie, a także poprzez dane nam wydarzenia, sytuacje,
uczenia się rozeznawania woli Bożej i sprawiania radości Panu: Usłyszmy w swoich
sercach wezwanie: Pójdź za Mną, idź za natchnieniami Słowa Bożego.
Temat główny został rozwinięty w konferencjach kapłanów w tematach kolejnych dni:
1. Kochać Boga, to wybierać Jego pragnienia
2. Prawdziwi i fałszywi przewodnicy na drodze do szczęścia
3. Jak pytać Boga o Jego plany?
4. Czy znasz swoje prawdziwe motywacje?
5. Boże niespodzianki a nasze plany i wizje
6. Gdy sądzisz, że wiesz lepiej (niż Bóg) – możesz wszystko zmarnować
7. W niewoli schematów czy w ramionach Miłosierdzia?
Zapis treści wygłoszonych konferencji publikujemy w oddzielnym artykule. Zapraszamy do
zapoznania się lub przypomnienia sobie usłyszanych treści.
Dzieci i rodzice zostali zaproszeni do uczestnictwa w programie dziecięcym, realizowanym
z pomocą animatorów: Wolą Bożą jest wasze uświęcenie.
Dzieci modliły się i uczyły rozpoznawać wolę Bożą. Każdego dnia rozważały podczas medytacji,
spotkań w grupach oraz wieczornej modlitwy z rodzicami temat dnia swojego programu.
Formacja duchowa dzieci odwoływała się do przykładów z codziennego życia, także życia
rodzinnego, świętych i błogosławionych: Dominika Savio, Tereski z Lisieux, Chiary Luce
Badano, Salvatore Mellone, Guido Schaffer, Laury Vicuna.
Grupa młodzieży uczestniczyła w programie dla dorosłych i miała codziennie spotkania z
animatorem (jedno ze spotkań miało charakter kilkugodzinnej górskiej wycieczki).
W tym roku do Małego Cichego przyjechało nas 110 osób, w tym 17 dzieci do lat 12 i
sześcioro młodzieży. Posługę duchową pełniło dwóch kapłanów: Ks. Kazimierz Sztajerwald, Ks.
Andrzej Mazański.
Gościliśmy także Ks. Cezarego Siemińskiego z RRN diecezji płockiej, Ks. Dariusza Kowalczyka
- moderatora krajowego RRN oraz Ks. Stefana Czermińskiego z RRN diecezji katowickiej,
którzy wygłosili konferencje.
Każdy dzień rozpoczynaliśmy modlitwą - półgodzinną medytacją w kościele, z
pomocą tekstów Ewangelii "z dnia" zamieszczonych w Informatorze rekolekcyjnym, który
otrzymał każdy dorosły uczestnik oraz młodzież. Można było rozmyślać w ciszy, samodzielnie
albo uczestniczyć w medytacji prowadzonej przez animatora albo wraz ze swoim dzieckiem
uczestniczyć w medytacji dzieci prowadzonej w domach przez jednego z rodziców.
Centralnym wydarzeniem każdego dnia była Msza Święta, po której kapłan głosił konferencję
tematyczną.
Kolejnym duchowym punktem były spotkania domowe - dzielenie się uczestników na podstawie
treści konferencji - w grupach dzielenia sformowanych w domach.
W czasie konferencji i dzielenia dzieci i młodzież uczestniczyły w swoich spotkaniach
prowadzonych przez animatorów.
Wieczorem rodzice modlili sie ze swoimi dziećmi z pomocą drukowanego materiału
formacyjnego, stosownie do odpowiedniego tematu programu dziecięcego.
Od godz. 21:00 adorowaliśmy w kościele Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Wiele osób przystąpiło do Sakramentu Pokuty, kapłani służyli także uczestnikom rozmową
duchową.
Kolejne dni miały zaplanowane charakterystyczne wydarzenia jednorazowe. W
sobotę 2.07. udaliśmy się pieszo przez las do Murzasichla, gdzie w kościele pw. Najświętszej
Maryi Panny Królowej odmówiliśmy różaniec oraz rozważaliśmy przez 15 minut tajemnice
różańca, pragnąc wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa, tak jak
prosiła Matka Bożą objawiająca się siostrze Łucji; w tej intencji ofiarowaliśmy również Komunię
św., a także spowiedź, aby wypełnić wszystkie warunki wynagrodzenia w pierwszą sobotę
miesiąca.
W niedzielę rano odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Światła na drogach wsi Lichajówka, a po
południu spotkaliśmy się w plenerze na "pogodnym wieczorze", aby się lepiej poznać i
zaprezentować swoje domowe wspólnoty.
W poniedziałek i wtorek po obiedzie była okazja do indywidualnych wycieczek w góry, wiele
osób odwiedziło Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach, a także dla chętnych
projekcja filmu "Fatima".
W środę nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, tam była
Msza Święta i konferencja dla wszystkich rekolekcji Ruchu odbywających się w tym czasie w
okolicy (Płock i Łomża, Radom, Warszawa i Warszawa-Praga).
W czwartek pojechaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Bachledówce, gdzie
uczestniczyliśmy w Mszy Świętej i wysłuchaliśmy konferencji wraz z grupami rekolekcyjnymi
RRN z Archidiecezji Warszawskiej oraz Diecezji Radomskiej. Wieczorem, przed adoracją,
obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy prezentacji Ks. Dariusza Kowalczyka dotyczącej duchowego
przesłania Matki Bożej: woli Bożej objawionej nam w Fatimie, na podstawie obrazów z filmu
"Fatima".
W piątek odprawiliśmy Drogę Krzyżową (w terenie), w okolicach osiedla Błociska.
Rekolekcje były dla nas zachętą do odkrywania w naszym życiu woli Bożej
i dawania odpowiedzi, której Pan Bóg pragnie i od nas oczekuje.
Dziękujemy Panu Bogu za ten czas i wszystkie łaski, które nam dał.
Dziękujemy także ludziom - wszystkim uczestnikom rekolekcji, a w sposób szczególny
tym, którzy podjęli posługę i różne funkcje:
- Księżom - Kazimierzowi Sztajerwaldowi i Andrzejowi Mazańskiemu za sprawowane dla
nas Msze Święte, za homilie i konferencje, za spowiedzi i rozmowy duchowe i każdą inną
posługę w Małym Cichym;
- Księżom: Dariuszowi Kowalczykowi, Cezaremu Siemińskiemu, Jackowi Gołębiowskiemu
z RRN Płock i Stefanowi Czermińskiemu za wygłoszone konferencje;
- Diakonowi stałemu Markowi Chacińskiemu za posługę przy ołtarzu w czasie Mszy
Świętych i adoracji, wygłoszenie homilii i poprowadzenie medytacji oraz prowadzenie
spotkań grupy młodzieży;
- animatorom dziecięcym: Małgosi Tatarynowicz, Izie Błońskiej, Wiesi Banaszek i Eli
Konopka;
- prowadzącym medytacje dzieci: Joasi Romatowskiej i Frankowi Niemyskiemu;
- animatorom domów: Bogusi Dorociak, Adamowi Kubickiemu, Teresce Domańskiej,
Arturowi Paprockiemu, Ewie Brzostek i Maćkowi Babińskiemu za trud organizacyjny,
tworzenie wspólnot domowych, prowadzenie spotkań i modlitwę za swoich uczestników
rekolekcji;
- animatorom grup dzielenia w domach, którymi byli animatorzy domów oraz dziękujemy: Iwonie Skibie,
Paulinie Niemyskiej, Bożenie Rakowskiej, Marii Walasek i Ewie Morkowskiej.
- Krzysztofowi Kozłowskiemu za pomoc w wydaniu drukowanych materiałów
rekolekcyjnych: informatorów, śpiewników, materiałów dla dzieci i rodziców;
- Andrzejowi Pomiankowskiemu za przygotowanie tekstów i udział w prowadzeniu
nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi;
- animatorowi liturgicznemu Jerzemu Jaworskiemu;
- animatorce muzycznej Małgosi Babińskiej i oraz całemu zespołowi muzycznemu;
- animatorowi muzycznemu ds. technicznych audio/wideo Maćkowi Wyrzykowskiemu;
- Gabrysi Chacińskiej za organizowanie przejazdów busami do Ludźmierza, na
Bachledówkę i do Zakopanego;
- Markowi Borucie za organizację wycieczki po górach dla młodzieży.

Bóg zapłać wszystkim.
Ela Myśliwiec i Tomek Kosko

W najbliższym czasie będzie można zapoznać się z zapisanymi konferencjami z rekolekcji w Małym Cichym.

Zapraszamy do lektury.