Uroczystość Świętej Rodziny - patronalne święto RRN

Zacisze, 30 grudnia 2022

obraz Dwie Trójce, Święta Rodzina - Bartolomé Estebana Murilla - ParosArt

fragment obrazu ,,Dwie Trójce" Bartolomé Esteban Murillo

W uroczystość Świętej Rodziny kościół na warszawskim Zaciszu obchodził swoje patronalne święto. Uroczystość zwykle przypada w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, w tym roku wyjątkowo obchodzona była w piątek 30 grudnia. Parafialna Msza święta odpustowa o godz. 18.00 zgromadziła wiele małżeństw, które w tym roku kalendarzowym obchodziły jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa. Niektóre z tych rodzin spędzały urlopy wakacyjne w Szczytnie. Wypoczynek był dla nich też czasem zbliżenia się do Boga. Przychodząc do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szczytnie i zaprzyjaźnili się z ks. proboszczem Andrzejem Adamczykiem. W ramach wdzięczności za Jego gościnę zaprosili ks. Andrzeja do kościoła Świętej Rodziny na Zaciszu, aby uczestniczył w święcie parafialnym tak, jak oni uczestniczyli w święcie parafialnym w dniu Wniebowzięcia Matki Bożej w Szczytnie.

Uroczystość Świętej Rodziny jest również świętem patronalnym Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Msza święta parafialna była koncelebrowana przez ks. Andrzeja Adamczyka, który modlił się w intencji parafian oraz przez ks. Andrzeja Mazańskiego, który modlił się w intencji Ruchu Rodzin Nazaretańskich diecezji warszawsko-praskiej.

W czasie Eucharystii homilię wygłosił ks. Andrzej Adamczyk. Zwrócił się do całej wspólnoty parafialnej, a szczególnie do Jubilatów, którzy w tym roku obchodzili 50, 60 i 65 rocznice sakramentu małżeństwa. Oto kilka wybranych myśli usłyszanych w homilii.

W czasie Świąt Bożego Narodzenia polskie rodziny pragną spotkać się w swoim gronie, i choć niektórzy mieszkają w różnych zakątkach Polski, a nawet świata, to na święta chcą być razem, nawet jeśli muszą pokonać kilkadziesiąt lub kilkaset, czy tysiące kilometrów. Ze Szczytna do Warszawy jest dość blisko, bo tylko 2 godziny jazdy samochodem. Warto taką trasę pokonać, aby odwiedzić tych, co w Szczytnie byli latem. Dzisiejsza uroczystość jest świętem Świętej Rodziny z Nazaretu, to jest Jezusa, Maryi i św. Józefa. Ta szczególna Rodzina zaprosiła nas, abyśmy tutaj przyszli. Kiedy Pan Jezus zapraszał swoich uczniów do siebie po zakończonej podróży ewangelizacyjnej, to nie po to, by omówić metody ewangelizacyjne, czy lepsze sposoby dotarcia do słuchaczy, ale po to, aby razem pobyć z nimi. W rodzinie nie trzeba dużo mówić, wystarczy być ze sobą, podzielić się swoimi troskami, radościami, porozmawiać serdecznie i po wspólnie spędzonym czasie wrócić ponownie do swoich rodzinnych gniazd.

Rodziny i kapłani, wszyscy wpatrują się się w przykład Świętej Rodziny z Nazaretu. Święty Józef posłuszny wskazaniom usłyszanym od anioła Pańskiego natychmiast zabrał Matkę Bożą i Dziecię Jezus kierując się do Egiptu. Posłuszeństwo Opiekuna Świętej Rodziny wskazaniom Posłańca z nieba uchroniło maleńkiego Jezusa przed pewną śmiercią z rąk żołnierzy Heroda. Po śmierci króla anioł nakazał Józefowi opuścić Egipt i wracać do ziemi ojczystej. Józef obawiając się nowego władcy, który nie cieszył się dobrą opinią udał się do Nazaretu. Oblubieniec Maryi okazał posłuszeństwo Bogu i otworzył swoje serce na Boże działanie. Choć Święta Rodzina przeżywa wiele problemów i dylematów, to jednak dobrze widziała działanie Boga. Święty Józef nie od razu wszystko wiedział, ale Bóg go prowadził i nim kierował. Naśladujmy Świętą Rodzinę w dostrzeganiu działania Boga w naszych rodzinach. Przypomnijmy sobie jak wyprowadzał nas z trudnych sytuacji i zagrożeń.

W Szczytnie w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny świętowaliśmy osiągnięcie przez Nią szczytu nieba. Dzisiejsza uroczystość wskazuje, w jaki sposób Święta Rodzina była prowadzona do nieba. Celem życia jest niebo poprzez wzajemną służbę, dzielenie się miłością, przebaczenie i wdzięczność. To jest droga do uświęcenia, droga do nieba.

Dziękujmy za nasze rodziny, nasze domy, za naszych rodziców, za ich poświęcenie dla nas, za ich bezinteresowną miłość. Oni nie myśleli tylko o swojej wygodzie, ale o naszym szczęściu stwarzając nam atmosferę rodzinną i modlili się za nas.

Jadąc na zaproszenie do Waszej parafii odwiedziłem po drodze ks. Sławka w Mławie, który jest proboszczem w kościele również pod wezwaniem Świętej Rodziny. Na tym kościele dzisiaj widniał napis: „Communio personarum” - Wspólnota osób. To hasło odnosi się do Świętej Rodziny, ale także do nas, byśmy nie ustawali w budowaniu silnych więzi miłości w naszych rodzinach, które dają nam poczucie szczęścia pomimo różnic naszych charakterów.

Prośmy Świętą Rodzinę z Nazaretu o umiejętność budowania wspólnoty w naszych rodzinach.

W czasie Mszy Świętej rodziny obchodzące małżeńskie jubileusze, odnowiły przyrzeczenia małżeńskie, a potem podchodziły do kapłanów, by otrzymać jubileuszowe błogosławieństwo.

Po zakończonej Mszy Świętej udaliśmy się do Domu Parafialnego. Tam ks. Andrzej Mazański złożył wszystkim życzenia, podzieliliśmy się opłatkiem. W naszym spotkaniu uczestniczył również ks. Andrzej Adamczyk, który jest kapłanem RRN w diecezji warmińskiej.

Z okazji patronalnego święta RRN życzenia wszystkim członkom naszego Ruchu złożył Ks. Dariusz Kowalczyk, Moderator RRN.

W święto Świętej Rodziny, które jest świętem patronalnym Ruchu Rodzin Nazaretańskich, a zarazem w trwającej jeszcze oktawie Bożego Narodzenia – składamy wszystkim członkom i sympatykom naszego Ruchu najlepsze życzenia!

Gdy król Dawid pragnął zbudować Bogu świątynię, otrzymał odpowiedź, że Bóg bardziej pragnie zamieszkać pośród swego ludu, w sercach potomków Dawida, niż w okazałej budowli (por. 2 Sm 7, 1-5.11b-14a.16).

Życzymy Wam, aby Wasze serca były miejscem nieustannej obecności Chrystusa – jakby drugim Nazaretem. Niech On obdarzy Was łaską głębokiego wewnętrznego zjednoczenia ze sobą, przez wstawiennictwo Maryi i św. Józefa.

W imieniu Koordynacji Krajowej RRN
Ks. Dariusz Kowalczyk