Boże niespodzianki, a nasze plany i wizje. Adoracja 24.01.2023

Boże niespodzianki, a nasze plany i wizje

Adoracja, Warszawa 24 stycznia 2023

Z Nikodemem do Jezusa

Rozmowa Jezusa z Nikodemem

1

Nikodem powiedział do Jezusa: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim». J 3, 1-2

Nikodem przyszedł do Jezusa i wyznał swoją wiarę w to, że Jezus przyszedł od Boga i jest przez Niego posłanym Nauczycielem. Tak ważne wyznanie wiary, sformułowane wcześniej niż wyznanie Piotra, wyszło z ust jednego z najważniejszych faryzeuszy. Nikodem przyszedł spotkać się z Mistrzem „twarzą w twarz”. Podobnie jak Mojżesz, który spotykał się z Bogiem, i rozmawiał z Nim, jak przyjaciel z Przyjacielem, „twarzą w twarz”. Pragnienie rozmowy z „Osobą, z którą jest Bóg” było wyjątkiem, gdyż nawet uczniowie czasami unikali rozmowy z Jezusem.

Czy w moim sercu wyznaję wiarę w Boga? Czy wyznaję miłość Jezusowi?

2

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego». J 3, 3

Mojżesz otrzymał od Boga Prawo, a Nikodem usłyszał o nowym Bożym królestwie, do którego mogą wejść ludzie na nowo narodzeni. Czym jest Boże królestwo? Nie jest to obszar panowania, nie można jego znaleźć na mapie, ani nie jest to koniec świata. Królestwem Bożym jest Osoba. A jest nią Jezus Chrystus. Każdy święty jest, jak dobrze zarządzane miasto, w którym nie panuje grzech, które Boga ma za Króla, a jego ulicami przechadza się Chrystus, jak po duchowym raju. Królestwo Boże znajduje się w sercu człowieka. Tam ono rośnie i stamtąd dociera jego oddziaływanie. (J. Ratzinger: Jezus z Nazaretu, str 53-54)

Czy w moim sercu istnieje Boże królestwo?

3

Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? J 3, 5

Kto się modli, aby przyszło królestwo Boże, prosi o to, aby ono w nim wyrosło, przyniosło owoce i udoskonaliło się. (Orygenes, tamże str. 54) Narodzi się na nowo ten, kto spojrzy na Boga i zobaczy w tym spojrzeniu, że Bóg jest mu potrzebny, że swe życie zawdzięcza Jego dobroci, że nie może jej wymusić na Bogu, ani osiągnąć własnymi siłami. Wie, że potrzebuje miłosierdzia, a miłosierdzie podpowie mu, że ma sam być miłosiernym dla innych, by przez to stać się podobnym do Boga. Łaska narodzenia się na nowo, uzdalnia do autentycznie dobrych czynów, gdyż za sprawą Bożej dobroci człowiek staje się dobry. (J. Ratzinger: Jezus z Nazaretu, str 63) To nie wiek decyduje o nowym narodzeniu. Tylko łaska Boża i pragnienie człowieka.

Czy pragnę narodzić się na nowo dla królestwa Bożego?

4

Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. J 3, 5

Powtórne narodziny dokonują się poprzez współdziałanie Ducha Bożego i wody, czyli macierzyńskiego łona Kościoła, które wyraża zgodę i przyjmuje. Chrystus nigdy nie przychodzi bez wody, czyli Kościoła. Chrystusa nigdy nie było i nie ma bez Kościoła. Duch i woda – Chrystus i Kościół, to jedna nierozłączna całość. W ten sposób dokonują się powtórne narodziny. (J. Ratzinger: Jezus z Nazaretu, str 204)

Czy wierzę w jeden święty i powszechny i apostolski Kościół, który Bóg mi dał dla mojego zbawienia?

5

Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha J 3, 8

Nowe narodziny, o których Jezus mówił do Nikodema, sprawiają, że człowiek staje się wrażliwym i podatnym na działanie Ducha Świętego. Podobnie jak balon jest wrażliwy na podmuchy wiatru. Balon nie wie skąd wieje wiatr, ani w jakim kierunku go porywa. Mojżesz nie wiedział, którędy Bóg będzie go prowadził do Ziemi Obiecanej i jakie niespodzianki spotkają go na tej drodze. Był sługą Bożego wiatru, całkowicie uległym Jego działaniu, zgadzał się na wszystko, bez względu na to, gdzie miał go zaprowadzić.

Czy na Boże plany i niespodzianki odpowiadam tak, czy nie?

 

Rozważania przygotowali: E. Myśliwiec, T. Kosko